“Rīgas meži” rosinās CAA atteikties no striktiem dronu izmantošanas ierobežojumiem

SIA „Rīgas meži” plāno kopā ar VAS “Latvijas Valsts meži” un Valsts meža dienestu sagatavot priekšlikumus Civilās Aviācijas aģentūrai, rosinot atteikties no striktajiem dronu izmantošanas ierobežojumiem, kas faktiski liedz lietot dronus efektīvai mežu apsaimniekošanai, gadījumos, kad lidojumi notiek tikai virs neapdzīvotas viena īpašnieka zemes (meža), kā arī rosināt atvieglot ilgtermiņa lidošanas atļauju izsniegšanu šādos gadījumos.

3.oktobrī SIA “Rīgas meži” uz tikšanos bija aicinājuši meža apsaimniekotāju, uzraugošo institūciju pārstāvjus, zinātniekus un citu interesentus par dronu izmantošanu mežsaimniecībā. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Valsts meža dienesta, VAS Latvijas valsts meži, Civilā aviācijas aģentūras, SIA “Latvijas mobilais telefons”, SIA “SCG Solutions”, LVMI Silava, Latvijas Lauksaimniecības universitātes. Tikšanās laikā dalībnieki dalījās pieredzē par dronu izmantošanu, iegūto datu apstrādi, nepieciešamajiem uzlabojumiem, papildinājumiem likumdošanā, nepieciešamajiem pētījumiem, lai droni kļūtu par mežsaimnieku ikdienas instrumentu.

“Rīgas meži” dronu izmanto jau vairākus gadus trīs būtisku uzdevumu veikšanai. Viens no tiem ir  ugunsgrēku vietas lokalizēšana, bet lielu un ilgstošu meža ugunsgrēku gadījumā - arī palīdzība dzēšanas darbu organizēšanā. Otrs virziens, kurā RM izmanto dronu, ir konkrētu vietu mežā lokāla izpēte. Speciālisti nosaka platības, kas jāapseko – piemēram, meliorācijas grāvju trase mežā vai putnu ligzdošanas vieta, pēc tam drons tiek virzīts noteiktā maršrutā, ievācot vizuālo informāciju.

Savukārt trešais virziens, kurā “Rīgas meži” pielieto dronu, ir noteiktu meža teritoriju uzmērīšana ar fotogrammetrijas palīdzību. Respektīvi – dronam tiek ieprogrammēts automātisks lidojuma maršruts, pa kuru tas attiecīgi aplido konkrētu teritoriju  un veic tūkstošiem uzņēmumu, no kuriem vēlāk, pielietojot īpaši šim nolūkam paredzētas datorprogrammas, tiek uzmodelēts teritorijas attēls, kuru iespējams iesiet koordinātēs un attiecīgi noteikt attālumus un platības. Šādi iespējams ļoti operatīvi iegūt augstvērtīgus datus par jebkuru meža platību, kurus attiecīgi apstrādājot, iespējams precizēt meža nogabalu robežas, konstatēt izmaiņas un novērtēt atsevišķus meža audzes parametrus.

“Rīgas meži” akcentē - lai gan šobrīd neviena tehnoloģija nespēj pilnībā aizstāt profesionālu speciālistu, kurš ar savu pieredzi un zināšanām spēj izdarīt vislabākos secinājumus par konkrētajiem apkopotajiem meža datiem, drona iespējas būtiski atslogo mežsaimniecības darbinieku ikdienu, ātri ievācot datus vietās, kur cilvēkam dažādu iemeslu dēļ grūti piekļūt vai tas prasa ievērojamu spēka un laika patēriņu. Drons ar mazākiem resursiem paveic tehniskos uzdevumus, ievāc datus, savukārt cilvēks pēc tam šos datus izmanto savam ikdienas darbam.

Diemžēl, Ministru kabineta noteikumos “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi” noteiktie ierobežojumi, ka bezpilota gaisa kuģa lidojumi tiek veikti tiešās redzamības zonā un ne tālāk par 500 m horizontālajā plaknē no bezpilota gaisa kuģa tālvadības vietas, faktiski nozīmē, ka mežā tas vairs nav izmantojams, jo pilots nevar nodrošināt tiešu redzamību. Bet prasība netuvoties noteiktā attālumā dažādiem infrastruktūras objektiem vai katru reizi saskaņot to ar attiecīgā objekta īpašnieku vai valdītāju drona lietotājam rada būtisku administratīvo slogu.

Šie un citi ierobežojumi ir pamatoti, lai regulētu drona lietošanu izklaides nolūkiem, taču regulējums  attiecībā uz bezpilota lidaparātu lietošanu profesionālo pienākumu pildīšanai – tai skaitā meža teritoriju apsekošanai un izpētei, mērījumu veikšanai vai meža ugunsgrēka vietas lokalizēšanai – būtu jāvienkāršo. Pretējā gadījumā līdz šim panāktais progress, kad tiek izstrādāti un piedāvāti arvien jauni un labāki programmnodrošinājumi tām ierīcēm, kuras ir iespējams uzmontēt uz droniem, lai veiktu visdažādākos nepieciešamos pētījumus no gaisa, var tikt apstādināts, uzskata “Rīgas meži”.

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir Rīgas mežu misija, vīzija un vērtības. Balsts fons un zaļi burti

18.04.2024.

Apstiprināta RĪGAS MEŽU pirmā Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Lai nodrošinātu atbildīgu un pēctecīgu uzņēmuma pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, lai jaunā kvalitātē rūpētos par rīdziniekiem, galvaspilsētas viesiem un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī, lai...

Attēlā ir informācija par Rīgas mežu 2023.gada finanšu rādītājiem

17.04.2024.

2023. gads uzņēmumā RĪGAS MEŽI – turpinājums stabilai un ilgtspējīgai izaugsmei

SIA “Rīgas meži” 2023. gadā sekmīgi izpildīja budžetu un sasniedza īpašnieka jeb Rīgas domes noteiktos finanšu mērķus, nodrošinot uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību – liecina 15....

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...