“Rīgas Meži” plāno uzsākt mežistrādes darbus Ropažu novadā pie Silakroga, Sunīšu un Mucenieku ciematiem

SIA “Rīgas Meži” 2022.gadā plāno uzsākt mežistrādes darbus mežā pie Silakroga, Sunīšu un Mucenieku ciematiem (Ropažu novads, “Rīgas Mežu” Gaujas mežniecība, Zaķu apgaita). Darbi notiks atbilstoši uzņēmuma jaunajai mežu kopšanas pieejai: grozījumiem “Meža apsaimniekošanas plānā”, kurā lielāka nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgajām un rekreācijas teritorijām, kā arī mazinātas mežsaimniecisko darbu platības. Tāpat darbi notiks atbilstoši šim mežam izstrādātajam ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam.

Pirms mežistrādes darbiem tieši šai teritorijai izveidots mežaudzes funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās teritorijas, ainaviski vērtīgās jeb rekreācijas teritorijas  un mežsaimniecības teritorijas. Šajos zonējumos izcelti ainavu elementi, kā arī ņemtas vērā meža vērtības un rekreācijas iespējas. Veicot meža kopšanu, tiks pilnībā ievēroti atbildīgi un ilgtspējīgi meža kopšanas principi, ko nosaka “Rīgas Mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti.

Pirms darbu uzsākšanas “Rīgas Meži” iepazīstina sabiedrību ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu.

Bioloģiski vērtīgā teritorija. Šeit darbu mērķis ir aizsargāt un saglabāt bioloģiski vērtīgās sugas un dabiskos biotopus. Līdz ar to, saskaņā ar biotopu ekspertu atzinumiem un “Meža apsaimniekošanas plānu”, šajās teritorijās ir saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi. Savukārt koku ciršana tiks veikta tikai gadījumos, kad būs nepieciešams infrastruktūras uzturēšanai (iepriekš veicot saskaņojumus ar dabas aizsardzības speciālistu).

Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija. Šeit darbu mērķis ir uzlabot rekreācijas iespējas sabiedrībai, kā arī saglabāt un radīt apstākļus priedes attīstībai, kā meža galvenajai sugai. Šajās vietās tiks saudzētas vecākās priedes un radīti labvēlīgāki apstākļi jaunajām priedēm, kā arī tiks saglabāti koki ar putnu ligzdām un dobumiem. Šīs teritorijas ir nozīmīgas arī no cita meža nekoksnes vērtības viedokļa – tās ir vietējo iedzīvotāju iecienītas atpūtas, sēņošanas un ogošanas vietas.

Veicot saudzīgākus mežistrādes darbus, pamežā tiks saglabāti kadiķi un paaugu priedītes, bet tiks izcirsti priežu mežam neraksturīgie un traucējošie (invazīvie) krūmi un koki – vārpainā korinte un bērzs. Lai mazinātu konkurenci vecākajām un bioloģiski vērtīgākajām priedēm, kuru galotnēm un stumbriem nepieciešama gaisma un telpa, plānots izzāģēt valdaudzes un otrā stāva priedes.

Ainaviskās teritorijas tiks veidotas tā, lai mazinātu koku konkurenci un palielinātu audzes noturību pret vēju un sniegu. Tajā pašā laikā ainaviski vērtīgajā teritorijā netiks veidotas ierastās atjaunošanas cirtes, bet tiks izmantoti galvenās cirtes veidi, kas ilgtermiņā nodrošinās priedes dabisko atjaunošanos, vizuāli neizmainot meža ainavu.

Mežsaimniecības teritorija. Šeit darbu mērķis ir priedes, kā meža galvenās koku sugas, kopšana, atjaunošana, kā arī ilgtspējīgas meža ainavas veidošana. Mežsaimnieciskie darbi te plānoti mazākā intensitātē. Vienlaidus atjaunošanas cirtē tiks saglabāti vismaz 10 ekoloģiskie koki uz hektāru, tos koncentrējot vienā vai vairākās grupās, kā arī saglabājot atsevišķus lielāko dimensiju ekoloģiskos kokus.

Ekoloģisko koku grupas domātas, lai saglabātu tieši šim mežam raksturīgās vērtības: kokogļu uzkalniņus, mitrās ieplakas, koku grupas ap putnu ligzdām un dobumainiem kokiem, kā arī, lai meža ainava būtu vizuāli pievilcīga. Papildus ekoloģiskajiem kokiem tiks saglabāta arī veselīga priežu, egļu paauga un kadiķi, vecākās un īpaši vērtīgākās priedes, kā arī dobumaini koki.

Mežsaimniecības teritorijā, veicot kopšanas cirtes, spēcīgākajām priedēm un eglēm tiks nodrošināti optimāli augšanas apstākļi, nodrošinot šiem kokiem vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides faktoriem noturīgāka mežaudze.

Mežaudzes funkcionālais zonējums, Zaķu apgaita, pie Silakroga, Sunīšiem un Muceniekiem: 


Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā. 

“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”; “Rīgas Mežu” pārziņā ir arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. 

Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 399 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (125 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. 

2021.gada septembrī “Rīgas Mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 29215857

E-pasts: [email protected]

www.rigasmezi.lv  

Citi raksti

Skatīt visus

Bērna zīmējums

17.06.2024.

RĪGAS MEŽI sadarbībā ar Ziedoņa muzeju izsludina Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursu

SIA “Rīgas meži” sadarbībā ar Ziedoņa muzeju aicina bērnus piedalīties Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursā. Tajā jo īpaši tiek aicināti piedalīties Rīgas dažādu apkaimju un biedrību...

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...

Rīgas mežu logo

17.05.2024.

RTU arhitektūras studenti izstrādā idejas ilgtspējīgai RĪGAS MEŽU teritorijas attīstībai Mangaļsalā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA “Rīgas meži” aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai,...