“Rīgas Meži” plāno uzsākt darbus mežā pie Bāliņiem, Ropažu novadā

“Rīgas Meži” 2022.gada nogalē plāno uzsākt mežistrādes darbus netālu no Bāliņiem (“Rīgas Mežu” Gaujas mežniecības Ezeru apgaita, Ropažu novads, Garkalnes pagasts). Darbi notiks atbilstoši uzņēmuma “Meža apsaimniekošanas plānam”, kurā lielāka nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgajām, dabas un rekreācijas teritorijām, kā arī samazinātas mežsaimniecisko darbu platības.

Lielākajā daļā meža darbi notiks atbilstoši izstrādātajam ainavu ekoloģiskajam plānam un teritorijas dizaina plānam. Tāpat, veicot mežizstrādes darbus, tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas Mežu” piešķirtie starptautiskie sertifikāti. 

Mežs pie Bāliņiem ir īpašs ar to, ka te ir salīdzinoši daudz bioloģiski vērīgu meža nogabalu, kuros mežistrāde netiks veikta. Tā ir lieliska un cilvēku iecienīta vieta gan atpūtai, gan ogošanai un sēņošanai. Te ir īpaši vērtīgie vecie, lielo dimensiju koki, kā arī dobumainie un ekoloģiskie koki, kuriem kopšanas darbu laikā tiks pievērsta īpaša uzmanība, t.sk. veidota saudzējoša apkārtējā “telpa”.

Pirms mežistrādes darbiem tieši šai teritorijai izveidots meža funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās teritorijas, to buferjoslas un ainaviski vērtīgās teritorijas. Ainavu dizaina plāna zonējumā izcelti ainavu elementi, ņemtas vērā meža vērtības, pieguļošās buferjoslas un rekreācijas iespējas.

Atbilstoši Ezeru apgaitai izstrādātajam ainavu dizaina plānam, te paredzēti divi ciršu veikšanas veidi:

Pirms meža darbu uzsākšanas “Rīgas Meži” iepazīstina sabiedrību ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu:

Bioloģiski vērtīgā teritorija: te darbu mērķis ir aizsargāt un saglabāt konkrēto teritoriju, kurai ir augsta bioloģiskā vērtība un kurā ir dabiskie biotopi. Tādēļ, atbilstoši “Meža apsaimniekošanas plānam” un biotopu ekspertu atzinumiem, te noteikti saimnieciskās darbības ierobežojumi un aizliegumi. Koku ciršana šajā teritorijā tiks veikta tikai gadījumos, ja tā būs nepieciešama infrastruktūras uzturēšanai, iepriekš to saskaņojot ar  dabas aizsardzības speciālistiem.

Bioloģiski vērtīgo nogabalu buferjoslas teritorija: te darbu mērķis ir saglabāt aizsargjoslu ap bioloģiski vērtīgo teritoriju nogabaliem un nepasliktināt šo nogabalu vērtību. Šī josla tiek veidota dabisko meža biotopu koncentrācijas vietās, kur aktuālo cirsmu plānojumu izvērtē un savus ieteikumus dabas vērtību saglabāšanai sniedz “Rīgas Mežu” dabas aizsardzības speciālists.

Šajā darbu ciklā te darbi būs minimāli un nelielā platībā, lai nodrošinātu optimālus augšanas apstākļus spēcīgākajiem kokiem – vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka, kā arī pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem noturīgāka mežaudze (vējgāzes, snieglauzes, kukaiņu bojājumi, piemēram, astoņzobu mizgrauzis).

Taču ņemot vērā meža augšanas specifiku un gaitu, šajā teritorijā tālākā nākotnē varētu tikt plānotas arī atjaunošanas cirtes, bet tikai pēc saskaņošanas ar dabas aizsardzības speciālistu un stingri ievērojot sezonālos ierobežojumus, piemēram, putnu ligzdošanu.

Ainaviski vērtīgā jeb rekreācijas teritorija: tai ir būtiska loma no meža nekoksnes vērtību viedokļa – šajā teritorijā ir ainaviski nozīmīgas vietas, teritorija ir iecienīta atpūtai, ogošanai sēņošanai. Tādēļ darbu mērķis šajā teritorijā ir ilgtermiņā saglabāt tās nekoksnes vērtības, ko iecienījuši iedzīvotāji.

Šajās teritorijās mežistrādes darbi būs saudzīgāki, t.sk. bez atjaunošanas cirtēm. Savukārt izlases cirtes tiks veidotas ar neregulāras un regulāras formas atvērumiem, lai veicinātu labāku dabisko priedes atjaunošanos un nodrošinātu dabisku meža audzes nomaiņu ilgtermiņā. Veicot kopšanas cirtes, tiks nodrošināti optimāli augšanas apstākļi spēcīgākajiem kokiem – vairāk gaismas un vietas, lai attīstītos stiprāka un pret ārējiem vides un bioloģiskiem faktoriem noturīga mežaudze (vējgāzes, snieglauzes, kukaiņu bojājumi, piemēram, astoņzobu mizgrauzis).

#GaujasMežniecība #EzeruApgaita #BāliņuMežaKopšana 


Par “Rīgas Mežiem”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Uzņēmums pārziņā ir 62 000 ha meži, 399 ha Rīgas parki un apstādījumi (125 objekti), kā arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks” (385 ha). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”.

“Rīgas Mežu” objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Tam ir piešķirti starptautiskie sertifikāti, kas apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus.

2021.gada septembrī "Rīgas Mežiem" Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2022.gadā “Rīgas Meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu.

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

[email protected]

www.rigasmezi.lv  

https://www.facebook.com/RigasMezi

Citi raksti

Skatīt visus

Sarunu festivāla LAMPA plakāts

18.06.2024.

RĪGAS MEŽI sarunu festivālā LAMPA aicina uz diskusiju “Vai var pārdot svaigu gaisu?”

“Koksne mežā nav vienīgā vērtība! Atbildīgs meža apsaimniekotājs plāno un uztur arī citas dabas vērtības, no kurām ir vai nākotnē būs iespējams nopelnīt,” tā apgalvo SIA “Rīgas meži” valdes...

Bērna zīmējums

17.06.2024.

RĪGAS MEŽI sadarbībā ar Ziedoņa muzeju izsludina Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursu

SIA “Rīgas meži” sadarbībā ar Ziedoņa muzeju aicina bērnus piedalīties Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursā. Tajā jo īpaši tiek aicināti piedalīties Rīgas dažādu apkaimju un biedrību...

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...