RĪGAS MEŽI plāno meža kopšanas un mežaudzes atjaunošanu veicinošus darbus Mārupes novadā – starp JIP “Mārupīte”, Mārupītes gatvi, Mārasciemu un Vētrām

Attēlā ir informatīvs plakāts par mežizstrādi - teritorija, platība, informācija par darbiem.

Lai izkoptu mežu, veiktu mežaudzes atjaunošanu veicinošus darbus un saglabātu dabas vērtības, SIA “Rīgas meži” janvāra beigās plāno uzsākt meža kopšanu atsevišķos meža nogabalos Tīreļu mežniecības Mārupes apgaitā – starp JIP “Mārupīte”, Mārupītes gatvi, Mārasciemu un Vētrām, Mārupes novadā (10., 11., 12. un 309. kvartālos).

Pirms mežizstrādes “Rīgas meži” iepazīstina ar plānotajiem darbiem un to mērķiem:

  • meža kopšana: tās mērķis ir uzlabot paliekošās mežaudzes augšanas apstākļus, sastāvu un veselību. Šajā teritorijā tiks izcirsti visi atpalikušie, slimie un kukaiņu invadētie koki, savukārt paliekošie veselie koki tiks vienmērīgi izretināti;

  • meža atjaunošanas veicināšana: pēc atjaunošanas cirtes veikšanas teritorijā plānots atjaunot mežaudzi ar “Rīgas mežu” kokaudzētavā “Norupe” izaudzētiem kvalitatīviem priedes (‘Pinus sylvestris var. rigensis’) un bērza (‘Betula’) stādiem. Pirms koku stādīšanas tiks veikta augsnes sagatavošana, izmantojot disku frēzi. Tuvākos gados šajās platībās tiks veikta agrotehniskā kopšana, lai palīdzētu jaunajiem kokiem un atbrīvotu tos no laika gaitā izaugušajiem traucējošiem augiem un apēnojuma;

  • dabas vērtību saglabāšana: darbu laikā tiks saglabātas mežā esošās dabas vērtības, piemēram, liela izmēra kritalas, kadiķi, skudru pūžņi, atsevišķi sausie koki putnu barības bāzes uzlabošanai, kukaiņiem un citiem mazajiem meža iemītniekiem.

Veicot darbus, tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti. 

Darbu plānotais laiks: 2024. gads.

Darbu platība: 47 ha.

Ciršu veidi:

  • atjaunošanas cirte: teritorijas, kurās tiks atjaunota kvalitatīva mežaudze. Atjaunošanas cirte nozīmē, ka gada laikā no tās uzsākšanas, mežaudzes vai tās daļas, šķērslaukums tiek samazināts tiktāl, ka tas kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu;

  • izlases cirte: to veic, lai uzlabotu augšanas apstākļus paliekošajiem kokiem, tāpēc mežaudze tiks vienmērīgi izretināta. Nākotnē, lai  izveidotu kvalitatīvu un augtspējīgu mežu, mežaudzes šķērslaukums (biezība) netiks samazināts tiktāl, ka tas kļūst mazāks par kritisko šķērslaukumu (biezību) un vietās, kur mežaudze atrodas pilsētas aizsargjoslā, kritiskais šķērslaukums tiks reizināts ar koeficientu 1,5.

  • kopšanas cirte: lai veicinātu koku augšanu, uzlabotu mežaudzes sastāvu un veselību, tiek izcirsti neatbilstošie vai traucējošie koki un krūmi. Kopšanas cirtes gadījumā mežaudzes sastāva un paliekošo koku augšanas apstākļu uzlabošanai mežaudzes šķērslaukums nekļūst mazāks par minimālo šķērslaukumu.

Darbu plānotā secība: meža ceļu sagatavošana tehnikas vajadzībām, pameža tīrīšana, koku zāģēšana, kokmateriālu un ciršanas atlieku izvešana, ceļu infrastruktūras sakārtošana. Darbi var notikt vienlaikus vai neatbilstošu laikapstākļu dēļ var tikt uz laiku apturēti.

Darbu laikā lūgums ievērot drošības prasības, pārvietošanās ierobežojumus un netuvoties tehnikai!

Par Tīreļu mežniecību

Tīreļu mežniecība ir lielākā “Rīgas mežu” mežniecība – vairāk nekā 25,5 tūkst. ha. Tā ir purviem bagāta, lielākais un zināmākais ir Cenas tīrelis, kurā apmeklētājiem pieejama arī apm. 5 km garā un pērn atjaunotā Cenas tīreļa purva taka ar 12 m augstu skatu torni, no kura iespējams vērot unikālo purva ainavu ar skaistiem ezeriņiem.

Cenas tīrelis ietilpst “Natura 2000” īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā  un ir viens no unikālākajiem Latvijas purviem. Šī ir arī nozīmīga putnu ligzdošanas un migrācijas vieta.

Mežniecībā ir arī daudz dažādi purvi, kas nav iekļauti īpaši aizsargājamās dabas teritorijas sarakstos, piemēram, Rāvājs, Medema un Ēbeļmuižas purvi.

Mežniecībā apskatāmas arī kādreizējās Pirmā pasaules kara laiku pozīcijas, no kurām Ziemassvētku kauju laikā uzbrukumā devās latviešu strēlnieki.

Tīreļu mežniecībā izveidota un bez maksas pieejama Enduro moto taka.


Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Juglas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību, kā arī parakstīja Latvijas Dažādības hartu.

Papildinformācijai:

Agnese Korbe

“Rīgas meži”, Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29110062, [email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/EkVidO2/

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/

Pievienotie faili

Citi raksti

Skatīt visus

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...

Rīgas mežu logo

17.05.2024.

RTU arhitektūras studenti izstrādā idejas ilgtspējīgai RĪGAS MEŽU teritorijas attīstībai Mangaļsalā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA “Rīgas meži” aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai,...

16.05.2024.

RĪGAS MEŽI uzsāk meža kopšanu Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem

2024. gada maija otrajā pusē SIA “Rīgas meži” sāks ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un meža kopšanu meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem (starp Tumšupi...