“Rīgas Meži” ieviesuši vairāk nekā pusi Rīgas domes revīzijas ieteikumu

SIA “Rīgas Meži” pilnībā ieviesuši jau vairāk nekā pusi – 56% jeb 26 no 46 Rīgas domes revīzijas ieteikumiem par uzņēmuma finansiāli saimniecisko darbību 2020.gadā. Savukārt 20 ieteikumi ieviesti daļēji vai pie to īstenošanas darbs turpinās.

Anita Skudra, “Rīgas Mežu” valdes priekšsēdētāja kopš 2021.gada marta: “Nepilnu piecu mēnešu laikā kapitālsabiedrībā veikts liels darbs, lai nodrošinātu likuma, pašvaldības un rīdzinieku interešu ievērošanu. Novērstas nepilnības, sakārtoti procesi, kam vairākus gadus netika pievērsta atbilstoša uzmanība. Līdz ar to darbs uzņēmumā kļuvis caurskatāms un aizvien vairāk atbilst labas korporatīvās pārvaldības principiem. Par 15% esam samazinājuši administratīvās izmaksas (salīdzinot ar pērno gadu) un palielinājuši peļņu. Tas ļaus vairāk rūpēties par uzņēmuma galveno vērtību – darbiniekiem un viņu darba apstākļiem.”

A.Skudra norāda, ka, novēršot revīzijas ziņojumā konstatētās nepilnības, kopš šī gada maija, kad tika saņemts ziņojums, novērsti iespējamie finanšu līdzekļu izšķērdēšanas vai zaudēšanas riski, kā arī pievērsta uzmanība budžeta plānošanas un izpildes kontroles mehānismiem u.c.

Rīgas domes veiktās revīzijas mērķis bija pārbaudīt “Rīgas Mežu” līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam, kā arī amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību 2020.gadā. “Rīgas Meži” revīzijas ieteikumu pasākumu plāna izpildi iesnieguši Rīgas domē. Darbs pie ieteikumu ieviešanas turpinās atbilstoši grafikam un jāpabeidz līdz šā gada beigām. 

Būtiskākie paveiktie darbi saistībā ar revīzijas ieteikumu ieviešanu:
– Atbilstoši labas pārvaldības un caurskatāmas finanšu vadības principiem, ieviesta budžeta un investīciju plānošana, saskaņošana un uzraudzība. Domes revīzijā tika konstatēti vairāki gadījumi, kad, piemēram, netika nodrošināta budžeta kvalitatīva izveide, kad plānotās investīcijas netika izstrādātas un saskaņotas ar dalībnieku sapulci, atbilstoši statūtos noteiktajam u.c. Uzņēmumā izstrādāti vai papildināti vairāki iekšējie normatīvie akti, t.sk. procedūras par budžeta plānošanu un izpildes kontroli, regulāri tiek sekots līdzi budžeta izpildei (ieņēmumiem un izdevumiem), tiek analizēti potenciālie riski u.c.
– Sakārtota apaļkoku un zāģmateriālu produkcijas izsoļu sistēma. Tā nodrošina skaidrus procesus un atbildības, kas ļāvis uzlabot uzņēmuma peļņas rādītājus. Uzlabota iekšējā procesu dokumentēšanas un pārvaldības sistēma; 
– Sakārtota maksas cenrāžu sistēma un nodrošināta tās caurskatāmība. Cenrāži precizēti un saskaņoti ar pašvaldību, kā to nosaka normatīvie akti;  
– Sakārtota vides izglītības programma “Zaļā klase”. Mājokļu un vides komitejā atbalstīta “Rīgas Mežu” izstrādātā programmas koncepcija. Atbilstoši auditam, izvērtēti ieguldījumi un novērsti līdzekļu izšķērdēšanas riski. 

Svarīgākie ieteikumi, kas ieviesti daļēji vai pie to īstenošanas turpinās darbs:
– Tiek papildināta kokzāģētavas produkcijas pašizmaksas noteikšana katram sortimenta veidam;  
– Tiek sakārtota augošu koku izsoļu procedūra, lai būtu precīza datu uzrādīšana cirsmu un atsevišķu koku ciršanas tiesību dokumentos; 
– Tiek izstrādāta medību tiesību nomas kārtība, lai ieviestu medību tiesību piešķiršanu atklātas izsoles ceļā. Tas nodrošinātu atbilstošus ieņēmumus, kontroli pār medību tiesību nomas līgumu izpildi un tiktu novērsta līdzekļu izšķērdēšana; 
– Tiek strādāts pie “Briežu dārza” turpmākās saimnieciskās darbības scenārijiem, kas nodrošinātu dzīvnieku pareizu uzskaiti un labbūtības normu ievērošanu; 
– Tiek sakārtota transportlīdzekļu lietošanas kārtība, t.sk. izvērtētas iespējas vēl vairākos spēkratos uzstādīt GPS iekārtas; 
– Tiek sakārtota darba laika uzskaites un atalgojuma sistēma, padarot to skaidru un caurskatāmu. Tāpat tiek pilnveidoti darba organizācijas un kārtības dokumenti; 
– Īpašs izaicinājums ir informācijas tehnoloģiju sistēmas sakārtošana un modernizācija. Notiek darbs, lai ieviestu dokumentu vadības sistēmu, tādējādi nodrošinot uzņēmuma darbu e-vidē.

“Rīgas Mežu” paveiktais un plānotais par domes Audita un revīzijas pārvaldes 2021.gada 30.aprīļa atzinumu “Par SIA “Rīgas Meži” finansiāli saimnieciskās darbības revīziju par periodu no 01.01.2020. līdz 31.12.2020.”, kā arī domes revīzijas atzinums pieejams šeit: https://rigasmezi.lv/lv/dokumenti/?doc=11700. Visi dokumenti noformēti atbilstoši datu aizsardzības un komercnoslēpuma aizsardzības prasībām. 

Par SIA “Rīgas Meži”
SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā. 

“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”; “Rīgas Mežu” pārziņā ir arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. 

Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 306 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (116 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. 


Papildinformācijai: 
Ieva Bērziņa
SIA “Rīgas Meži” 
Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa
Tālrunis: 29215857
E-pasts: [email protected]
www.rigasmezi.lv
 

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir Rīgas mežu misija, vīzija un vērtības. Balsts fons un zaļi burti

18.04.2024.

Apstiprināta RĪGAS MEŽU pirmā Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Lai nodrošinātu atbildīgu un pēctecīgu uzņēmuma pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, lai jaunā kvalitātē rūpētos par rīdziniekiem, galvaspilsētas viesiem un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī, lai...

Attēlā ir informācija par Rīgas mežu 2023.gada finanšu rādītājiem

17.04.2024.

2023. gads uzņēmumā RĪGAS MEŽI – turpinājums stabilai un ilgtspējīgai izaugsmei

SIA “Rīgas meži” 2023. gadā sekmīgi izpildīja budžetu un sasniedza īpašnieka jeb Rīgas domes noteiktos finanšu mērķus, nodrošinot uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību – liecina 15....

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...