RĪGAS MEŽI gada otrajā pusē uzsāks meža darbus Tīreļu mežniecībā pie Jaunmārupes

Šī gada otrajā pusē “Rīgas mežu” Tīreļu mežniecībā, pie Jaunmārupes, tiks uzsākti meža kopšanas un izstrādes darbi. Tie tiks veikti atbilstoši dabai saudzīgai metodei – ainavu dizaina plānam, kā arī atbilstoši uzņēmuma “Meža apsaimniekošanas plānam” (MAP), kurā lielāka nozīme piešķirta bioloģiski vērtīgu, dabas un rekreācijas teritoriju saglabāšanai, bet samazinātas intensīvā mežsaimniecībā izmantojamās teritorijas.

Mežizstrādes darbi notiks Tīreļu mežniecības Mārupes apgaitā – meža masīvos pie Loka ceļa, Jaunmārupē, Mārupes novadā un pie atpūtas vietas “Pīļu kalniņš”, Olaines novadā.

Par meža ainavu dizaina plāniem

Šī Latvijā ir jauna un dabai saudzīgāka pieeja mežu apsaimniekošanā, kas sekmē meža ilgtspējīgāku attīstību un dabas vērtību saglabāšanu. “Rīgas meži” ir celmlauži tās pielietošanā. Proti, pirms darbu sākšanas mežs tiek izpētīts, novērtēts un sadalīts zonās. Pēc tam katrai zonai tiek noteikts savs mežizstrādes un meža apsaimniekošanas veids, lai ilgtermiņā tas būtu estētisks, lai veicinātu tā atjaunošanos, lai tiktu saglabātas mežā esošās dabas vērtības.


Līdz šim šādā veidā meža darbi veikti uzņēmuma Rīgas mežniecībā, piemēram, Juglas mežā 2021./2022. gadā, kā arī Gaujas mežniecībā, Ādažu un Ropažu pusē.


Par meža kopšanu Tīreļu mežniecībā

Tīreļu mežniecība ir lielākā “Rīgas mežu” mežniecība – vairāk nekā 23 tūkst. ha. Tā ir purviem bagāta, lielākais un zināmākais ir Cenas tīrelis. Tas ietilpst Natura 2000 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā  un ir viens no unikālākajiem Latvijas purviem.


Mežniecībā ir dabas liegums “Melnā ezera purvs” un dabas parks “Beberbeķi”, kas arī ietilpst Natura 2000 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā. Tīreļu mežniecībā ir arī daudz dažādi purvi, kas nav iekļauti īpaši aizsargājamās dabas teritorijas sarakstos, piemēram, Rāvājs, Medema un Ēbeļmuižas purvi.


Mežizstrādes darbi Tīreļu mežniecībā notiks atbilstoši izveidotajam ainavu dizaina plānam un ir īpaši ar to, ka līdzšinējos ainavu dizaina plānos citās “Rīgas mežu” mežniecībās nav kultūrvēsturiskās teritorijas zonas, kas raksturīgas tieši Tīreļu mežniecībai. Piemēram, te atrodas tādas kultūrvēsturiskās vērtības, kā Ziemassvētku kauju vietas, Nocietinājumu sistēma ar Pluģu skansti, Ostvalda piemiņas akmens u.c. kultūrvēsturiski objekti.


 

Pirms mežistrādes darbiem, lai sekmētu teritoriju ilgtspējīgu attīstību, tām izveidots mežaudžu funkcionālais zonējums – bioloģiski vērtīgās teritorijas, bioloģisku vērtīgu nogabalu buferjoslas teritorijas, mežsaimniecības teritorijas un kultūrvēsturiskās teritorijas. Šajos zonējumos izcelti ainavu elementi, kā arī ņemtas vērā meža vērtības un rekreācijas iespējas. Veicot darbus, tiks ievēroti atbildīgas un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas principi, ko nosaka “Rīgas mežiem” piešķirtie starptautiskie sertifikāti.


Meža masīvi, kur notiks darbi, ir īpaši ar to, ka tajos ir salīdzinoši augsta bioloģiski vērtīgo nogabalu koncentrācija. Tādēļ mežizstrādes darbu laikā tiks ievērota papildus uzmanība un darbi tiks veikti īpaši saudzīgi. Šajos meža masīvos atrodas arī “Rīgas mežu” izveidotā un bez maksas pieejamā Enduro moto taka.


Pirms mežizstrādes uzsākšanas “Rīgas meži” iepazīstina ar plānotajiem darbiem un mežaudžu funkcionālo zonējumu. Informatīvais plakāts: https://ej.uz/pjf4


Bioloģiski vērtīgā teritorija:


Bioloģiski vērtīgu nogabalu buferjoslas teritorija:


Mežsaimniecības teritorija:


Kultūrvēsturiskā teritorija:


Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008. gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem (125 objekti), kā arī par kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” (385 ha) un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.


Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”.


Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novados.


Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.


2021. gada septembrī “Rīgas meži" Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021. gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.


2022. gadā “Rīgas meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu.

 

Papildinformācijai:

Agnese Korbe

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29110062

[email protected]

www.rigasmezi.lv

Rīgas meži | Facebook

Citi raksti

Skatīt visus

Sarunu festivāla LAMPA plakāts

18.06.2024.

RĪGAS MEŽI sarunu festivālā LAMPA aicina uz diskusiju “Vai var pārdot svaigu gaisu?”

“Koksne mežā nav vienīgā vērtība! Atbildīgs meža apsaimniekotājs plāno un uztur arī citas dabas vērtības, no kurām ir vai nākotnē būs iespējams nopelnīt,” tā apgalvo SIA “Rīgas meži” valdes...

Bērna zīmējums

17.06.2024.

RĪGAS MEŽI sadarbībā ar Ziedoņa muzeju izsludina Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursu

SIA “Rīgas meži” sadarbībā ar Ziedoņa muzeju aicina bērnus piedalīties Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursā. Tajā jo īpaši tiek aicināti piedalīties Rīgas dažādu apkaimju un biedrību...

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...