"Rīgas Meži" ar partneriem aicina jauniešus piedalīties Bioekonomikas skolas stipendiju konkursā

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, SIA “Rīgas Meži” un uzņēmuma vides izglītības programma “Zaļā klase”, kopā ar partneriem – Valsts izglītības satura centru, AS “Latvijas valsts meži” (LVM), biedrību “Zaļās mājas” un AS “Latvijas Finieris”, jau sesto gadu aicina jauniešus piedalīties stipendiju konkursā “LVM Bioekonomikas skola”.

Trijās kārtās jaunieši iepazīst, pēta dabā un risina jautājumus, kuri skar inovatīvo bioekonomikas jomu. Šī gada temats – koksnes biorafinēšana: kas tā ir un kāda ir tās nozīme bioekonomikā?

Stipendiju konkursā var piedalīties vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 16 līdz 19 gadiem. Lai piedalītos konkursa 1. kārtā “ATKLĀJ”, jauniešiem ir individuāli jārada plakāta skice par to, kas ir bioekonomika saistībā ar gada tematu “Koksnes biorafinēšana”. Skice jāreģistrē līdz 2022. gada 31. janvārim vietnē www.lvm.lv/bioekonomika. Plakāta radošajam un tehniskajam izpildījumam nav ierobežojumu – tas var būt sociālās reklāmas plakāts, informatīvs, izglītojošs vai citāds.

Stipendiju konkursa 2. kārtā “IZPĒTI DABĀ” jaunieši dosies Bioekonomikas ekspedīcijā, lai iepazītu Latvijas lielāko atjaunojamo resursu – mežu – un gūtu ieskatu koksnes pārstrādes inovācijās sadarbībā ar SIA “Rīgas Meži”, LVM, AS “Latvijas Finieris” un “Zaļās mājas” ekspertiem. Vienas dienas ekspedīcija plānota 25. februārī. Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī, ekspedīcija var tikt organizēta klātienes vai attālinātā formā.

Stipendiju konkursa 3. kārtā “RUNĀ” jauniešiem būs iespēja radīt līdz vienai minūtei garu video vēstījumu saviem vienaudžiem ANO Starptautiskajā Meža dienā, kas ik gadu tiek atzīmēta 21. martā. Video temats “Koksnes biorafinēšana”, atklājot koksnes produktu lomu klimata pārmaiņu mazināšanā un inovāciju radīšanā. Labākie video tiks publicēti “Latvijas valsts meži” Facebook kontā.

Stipendijas iegūs trīs labāko video vēstījumu autori, kuru darbi būs izpelnījušies visaugstāko kopvērtējumu, ko veido žūrijas vērtējums (75 % no kopvērtējuma) un Facebook lietotāju vērtējums (25 % no kopvērtējuma).

“Rīgas Meži” Rīgas skolu radošāko darbu diviem autoriem piešķirs 250 eiro stipendijas katram. Savukārt pirmās vietas ieguvējam par labāko vēstījumu ANO Starptautiskajā meža dienā LVM piešķirs 700 eiro stipendiju, otrās vietas ieguvējam – 500 eiro, trešās vietas ieguvējam – 300 eiro. Tāpat 500 eiro stipendijas par inovatīvu koksnes produktu atainojumu piešķirs AS “Latvijas finieris” un biedrība “Zaļās mājas” – 250 eiro.

“Rīgas Mežu” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra uzsver: “Īpašu uzmanību uzņēmums pievērš sabiedrības izglītošanai un informēšanai par vides vērtībām un dabas resursiem. Tādēļ pērnajā rudenī esam devuši jaunu startu mūsu vides izglītības programmai “Zaļā klase”. Apsaimniekojot savus mežus galvaspilsētā un tās tuvumā, radām dabas, rekreācijas un koksnes vērtības. Turklāt mūsu darbībā ietverta ilgtspējas filozofija, kas izriet no “Rīgas Mežu” vīzijas par mežu saglabāšanu un attīstību dabas daudzveidībai un nākamajām paaudzēm”.

Bioekonomika balstās uz trīs ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem – dabu, ekonomiku un sabiedrību, un iezīmē pāreju no fosilajiem uz atjaunojamiem resursiem. Tā ietver noslēgta cikla produktu apriti, kurā viena procesa atkritumprodukts ir otra procesa izejmateriāls. Bioekonomika paver iespējas Latvijas ekonomikas attīstībai, balstoties uz vienām no tās spēcīgākajām nozarēm – mežsaimniecību un lauksaimniecību.

Plašāka informācija par Bioekonomikas skolas konkursu: ŠEIT.

 

Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā. 


“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”; “Rīgas Mežu” pārziņā ir arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. 


Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.


Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 306 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (116 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 


“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. 


2021.gada septembrī “Rīgas Mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”. 

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir Rīgas mežu misija, vīzija un vērtības. Balsts fons un zaļi burti

18.04.2024.

Apstiprināta RĪGAS MEŽU pirmā Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Lai nodrošinātu atbildīgu un pēctecīgu uzņēmuma pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, lai jaunā kvalitātē rūpētos par rīdziniekiem, galvaspilsētas viesiem un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī, lai...

Attēlā ir informācija par Rīgas mežu 2023.gada finanšu rādītājiem

17.04.2024.

2023. gads uzņēmumā RĪGAS MEŽI – turpinājums stabilai un ilgtspējīgai izaugsmei

SIA “Rīgas meži” 2023. gadā sekmīgi izpildīja budžetu un sasniedza īpašnieka jeb Rīgas domes noteiktos finanšu mērķus, nodrošinot uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību – liecina 15....

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...