Pirmo reizi SIA “Rīgas Meži” gada pārskats sagatavots atbilstoši Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

Piektdien, 27. maijā, Rīgas pašvaldības SIA “Rīgas Meži” dalībnieku sapulce apstiprināja uzņēmuma 2021. gada pārskatu. Pirmo reizi uzņēmuma vēsturē pārskats sagatavots atbilstoši Eiropas Savienības (ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Tāpat pērn pārvērtēti uzņēmuma īpašumā esošie bioloģiskie aktīvi, kas būtiski palielinājuši “Rīgas Mežu” aktīvu vērtību.

Atbilstoši SFPS sagatavotais pārskats ir nozīmīgs solis “Rīgas Mežu” pārvaldības sakārtošanā, īpaši finanšu plānošanas, pārraudzības un kontroles jomā. Jaunais pārskats nodrošina, ka uzņēmuma darbības rādītāji ir starptautiski salīdzināmi, t.sk. ar līdzvērtīgiem uzņēmumiem citās ES valstīs. 

Lai sagatavotu SFPS atbilstošu pārskatu, vispirms veikts būtisks darbs, nosakot patieso vērtību uzņēmuma bioloģiskajiem aktīviem jeb “Rīgas Mežu” īpašumā esošajām mežaudzēm. Veicot pārvērtēšanu, atbilstoši ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai, t.sk. grozījumiem uzņēmuma “Meža apsaimniekošanas plānā”, kā arī atbilstoši novērtējumam par krājas pieaugumu, kokmateriālu cenām, mežistrādes, mežkopības un pārdošanas izmaksām, bioloģisko aktīvu vērtība ir palielinājusies divas reizes, sasniedzot 114,8 miljoni eiro.

 

Jāuzsver, ka jaunā pārskata finanšu rādītāji nav salīdzināmi ar rādītājiem līdzšinējos uzņēmuma gada pārskatos, kas sagatavoti atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem, t.sk. ar 2021. gada operatīvā finanšu pārskata datiem, jo pēc patiesās vērtības noteikšanas dubultojusies bioloģisko aktīvu vērtība un veiktas citas korekcijas, saskaņā ar SFPS prasībām finanšu uzskaitē un informācijas atklāšanā. Līdz ar to uzņēmuma peļņa 2021. gadā atbilstoši starptautiskajiem standartiem, neieskaitot bioloģisko aktīvu pārvērtēšanu, ir 1,1 miljons eiro.

 

Bioloģisko aktīvu patiesās vērtības izmaiņas 2021. gadā veidoja ieņēmumus 7,9 miljoni eiro apmērā. Šie ieņēmumi ir saistīti ar aktīvu vērtības izmaiņām un nav saistīti ar naudas plūsmu. No saimnieciskās darbības gūtās peļņas ir paredzēts samaksāt pašvaldībai 450 tūkstošus eiro dividendēs, bet pārējo gada peļņu novirzīt sabiedrības attīstībai un ilgtermiņa stratēģisko mērķu sasniegšanai.

 

Kopumā dalībnieku sapulce novērtēja “Rīgas Mežu” 2021.gada darbības rādītājus kā labus. Uzņēmums stabili pelna un attīstās, un kopš 2021. gada sākuma, kad pienākumus sāka pildīt “Rīgas Mežu” jaunā vadība, ir pilnveidota uzņēmuma pārvaldība, ieviesti labas korporatīvās pārvaldības principi, sakārtoti un pilnveidoti dažādi procesi. Pārskata gadā uzsākts un pabeigts darbs, lai ieviestu Rīgas domes revīzijas ieteikumus par “Rīgas Mežu” finansiāli saimniecisko darbību 2020. gadā. Tā rezultātā novērsti iespējamie finanšu līdzekļu izšķērdēšanas vai zaudēšanas riski, pievērsta uzmanība budžeta kontrolei u.c.

 

2021. gada septembrī “Rīgas Mežiem” Uzņēmumu reģistrā reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021. gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

 

Vairāk kā 80% no pamatdarbības ieņēmumiem veido ieņēmumi no kokmateriālu realizācijas. 2021. gadā ieņēmumi no apaļkoku pārdošanas sasniedza 8,75 miljonus eiro, bet 2020. gadā – nepilnus 8,22 miljonus eiro. Ieņēmumi no apaļkoku pārdošanas ilgtermiņā ir viena no stabilākajām “Rīgas Mežu” ieņēmumu pozīcijām, lai gan 2021. gadā, salīdzinot ar 2020.gadu, realizēto apaļkoku apjoms samazinājies par 22%.


Pamatdarbības ieņēmumus 2021. gadā veidoja arī zāģmateriāli un to blakusprodukti – 5,5 miljoni eiro, 2020.gadā – 4,4 miljoni eiro. Lai gan realizēto zāģmateriālu apjoms pērn samazinājās par 22%, bet ieņēmumi no pārdošanas, atbilstoši situācijai tirgū, palielinājās par 25%. Vienlaikus svarīgi ņemt vērā, ka uzņēmums zāģmateriālos pārstrādā tikai “Rīgas Mežos” cirstos apaļkokus. Taču atbilstoši uzņēmuma jaunajai meža apsaimniekošanas pieejai, “Rīgas Meži” jau šogad plāno samazināt koksnes ieguves apjomus par 20%, bet nākamajā gadā par 27% (salīdzinot ar 2021.gadu). Tas nozīmē, ka zāģmateriālos pārstrādājamo apaļkoku apjoms būtiski samazināsies.

 

Atbilstoši SFPS sagatavotais un apstiprinātais “Rīgas Mežu” gada pārskats pieejams: https://bit.ly/3lTSlU8.

 

Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008. gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Uzņēmums pārziņā ir 62 000 ha meži, 399 ha galvaspilsētas parki un apstādījumi (125 objekti), kā arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks” (385 ha). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

 

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”. “Rīgas Mežu” objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

 

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Tam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. 


Rīgas domes Komunikācijas pārvalde 

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai. Okera krāsas fons, labajā malā liels zvirbulis, kreisajā malā koku zari
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā piektdienā – Kronvalda parkā

Piektdien, 2024.gada 5.aprīlī plkst. 16.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Kronvalda parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” sestā Pavasara putnu...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai Esplanādē. Zaļš fons un labajā malā liels zvirbulis
Galerija

03.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā ceturtdienā, “Ēnu dienas” ietvaros, talka notiks Esplanādē

Ceturtdien, 2024.gada 4.aprīlī plkst. 10.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Esplanādes parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” piektā Pavasara putnu...