Par kopšanas cirtēm Mežaparkā

Šā gada 13. jūnijā Rīgas domes Pilsētas attīstības komitejas sēdē SIA "Rīgas meži" valdes priekšsēdētājs A.Tauriņš, apspriežot detālplānojuma jautājumus, izteica viedokli, ka „Mežaparkā pēc iespējas ātrāk ir jāveic meža tīrīšana, nocērtot ļoti daudz koku". Šī replika, ko LETA žurnālists nodeva masu medijiem, izsauca visai lielu ažiotāžu. Tāpēc 20. jūnijā Mežaparkā notika SIA „Rīgas meži" darbinieku un Vides aizsardzības kluba pārstāvju tikšanās ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, lai precizētu un papildinātu šo informāciju, jo plaša saimnieciskā darbība kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā netiek plānota. Kopā ar mediju pārstāvjiem tika apsekots Mežaparka mežs un visi varēja pārliecināties par kopšanas darbu un pameža izciršanas nepieciešamību.


Fotogalerija: Tikšanās ar masu mediju pārstāvjiem par kopšanas cirtēm Mežaparkā

Koku ciršana kultūras un atpūtas parkā „Mežaparks" tiešām tiek plānota, un tas jau ilgāku laiku ir viens no SIA „Rīgas Meži” aktuālākajiem darba uzdevumiem. Šis darbs ir ļoti apjomīgs un specifisks, tādēļ tam ir nopietni jāgatavojas, apzinot un izpētot katru konkrēto vietu. Kopējā kultūras un atpūtas parka teritorija ir 380 ha, kuras lielāko daļu aizņem mežs. Nākotnē tiek plānotas kopšanas cirtes ar mērķi izkopt Mežaparka ainavu un nodrošināt pilnvērtīgu Mežaparka mežaudžu atjaunošanos. Mežaparka teritorijā vēsturiski ir bijušas daudzas gleznainas ainavas, dižkoki, īpatnēji koki, kāpas, pauguri un skati uz Ķīšezeru, kuri pēdējo divdesmit gadu laikā ir aizauguši ar pamežu – krūmiem un lapu kokiem. Lai parks būtu sakopts no mežsaimnieciskā viedokļa un priecētu apmeklētājus, daudzas no šīm dabas vērtībām vajadzētu atsegt, kā tas ir bijis laikā, kad parks tika ierīkots. Kopšanas cirtes atbrīvos vecās divsimtgadīgās priedes no blakus esošiem jaunākajiem kokiem, kas šobrīd  nomāc un traucē šo priežu augšanu un var būt par cēloni to nonīkšanai barības vielu vai gaismas trūkuma dēļ.

Kaut arī Mežaparka priedes augs vēl ilgi, jārēķinās ar to, ka arī kokiem ir savs mūžs tāpat kā cilvēkiem. Tāpēc, lai kultūras un atpūtas parks „Mežaparks” nākotnē nepaliktu bez priedēm, par priežu atjaunošanu jādomā jau tagad. Ir jāatjauno jaunu priedīšu audzes zem lielo priežu vainagu klāja, jāizkopj pusaugu priežu grupas, retinot blīvi saaugušos kokus un veicot citus meža saglabāšanas darbus.

Padomju gados Mežaparkā nezināmu iemeslu dēļ tika sastādītas apses, liepas un papeles, kaut arī šejienes smilšainajā augsnē vislabāk aug priedes. Tagad šīs vecās un savu mūžu nodzīvojušās papeles un apses ir jāizņem un to vietā jāstāda priedes. Lielās, vecās priedes netiks aiztiktas. Tās ir „Mežaparka” lepnums un prasa rūpīgu kopšanu, lai nodzīvotu pēc iespējas ilgāku mūžu.

Mežaudze, kurā nenotiek kopšanas cirtes, saaug pārāk biezi, izstīdzē un novājinās, jo kokiem tajā jācīnās citam ar citu par augšanas telpu. Šādi novājināti koki ir uzņēmīgi pret kaitēkļiem, slimībām, snieglauzēm un citiem negatīvajiem faktoriem. Tāpēc daļa koku ir jāizretina, lai atstātie aug spēcīgāki un ar laiku izveido veselīgu, pilnvērtīgu mežaudzi.

Kultūras un atpūtas parkā „Mežaparks” pēdējās desmitgadēs kļuvusi aktuāla arī krūmu problēma. Cilvēki, kuri te atpūtušies 50. un 60. gados, atceras Mežaparku kā mežu bez krūmiem, jo tie regulāri tika izcirsti.

Pēdējos gados meža augsnēs ar nokrišņiem nonāk daudz slāpekļa, un tās kļūst auglīgākas. Kādreiz nabadzīgajās Mežaparka smiltīs auga tikai priedes, taču tagad Mežaparkā ienāk tam neraksturīgas agresīvas sugas, piemēram, kļavas, ozoli un korintes no mazdārziņiem. Saaugušie krūmi ir jāizcērt ainavas veidošanai un saglabāšanai, un , lai atbrīvotu vietu jaunajām priedēm. Arī parka apmeklētāji, kas „Mežaparkā” sporto, jūtas drošāk un komfortablāk skrajā un pārredzamā mežā.

Krūmu un atsevišķu koku izciršana vajadzīga arī ainavas veidošanai gar Ķīšezera krastu. Parku ierīkojot, tika izvietoti soliņi, lai uz tiem sēžot varētu baudīt ezera ainavu. Patlaban krūmi aizsedz ainavu uz Ķīšezeru, un tā ir atsegta tikai pāris vietās.

Pašlaik aktīvi notiek kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” detālplānojuma izstrāde. Tās mērķis ir  tāda parka  attīstība,   kas   nodrošina  kvalitatīvas   iedzīvotāju  atpūtas, izglītošanas, izklaides, sporta un rekreācijas iespējas, vienlaikus saudzējot parka vēsturiskās un dabas vērtības. Nepamatotas ir to rīdzinieku bažas, kuri uzskata, ka parka teritorijā varētu notikt apbūve.

Detālplānojuma izstrādes ietvaros Mežaparkā veikti vairāki pētījumi, tai skaitā bioloģiskās daudzveidības un dendroloģisko vērtību izpēte. Tās  gaitā  Mežaparkā  apzinātas  dabas  vērtības  un  sniegtas  rekomendācijas  to saglabāšanai un   aizsardzībai. Veidojot detālplānojumu, šī informācija tiek ņemta vērā. Mežaparka detālplānojumu paredzēts apstiprināt šā gada decembrī, bet pirmās redakcijas sabiedriskā apspriešana paredzēta jau septembrī.

Meža kopšanas darbi kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā tiks veikti saskaņā ar detālplānojumā paredzēto teritorijas atļautās izmantošanas zonējumu. Ikvienai unikālajai teritorijai tiks piemērots savs kopšanas režīms pēc individuālas „piegrieztnes", lai saglabātu esošās dabas vērtības un veidotu pievilcīgu parka ainavu. Kopšanas darbi varēs sākties apmēram pēc gada un tiks veikti pakāpeniski vairāku gadu garumā. Tie norisināsies ziemas sezonā, kad cilvēku Mežaparkā ir vismazāk.

Kopšanas darbi kultūras un atpūtas parkā „Mežaparks” var notikt tikai saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, un šos procesus uzrauga Valsts Meža dienests.

Līdz šim likumdošana paredzēja, ka visi meži  tiek apsaimniekoti pēc vienādiem principiem, neatkarīgi no tā, vai tie atrodas pilsētu teritorijā vai ārpus tās. Taču 2012. gada 1.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Meža likumā. Tagad likumā iekļauti arī panti par parkiem, mežaparkiem un ainavu kopšanas cirtēm, un Meža likuma izpratnē „ainavu cirte" ir cirtes veids ainavas elementu saskatāmības un pieejamības nodrošināšanai, bet „mežaparks" - sabiedriskas vai kultūrvēsturiskas nozīmes meža teritorija, kurā ir labiekārtojuma elementi un kuru sabiedrība izmanto savai atpūtai. Tas ļaus arī kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” apsaimniekotājiem SIA „Rīgas Meži” maksimāli saudzīgi un pārdomāti sakārtot parka mežu un saglabāt to parka veidotāju iecerētajā skaistumā.

Citi raksti

Skatīt visus

Sarunu festivāla LAMPA plakāts

18.06.2024.

RĪGAS MEŽI sarunu festivālā LAMPA aicina uz diskusiju “Vai var pārdot svaigu gaisu?”

“Koksne mežā nav vienīgā vērtība! Atbildīgs meža apsaimniekotājs plāno un uztur arī citas dabas vērtības, no kurām ir vai nākotnē būs iespējams nopelnīt,” tā apgalvo SIA “Rīgas meži” valdes...

Bērna zīmējums

17.06.2024.

RĪGAS MEŽI sadarbībā ar Ziedoņa muzeju izsludina Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursu

SIA “Rīgas meži” sadarbībā ar Ziedoņa muzeju aicina bērnus piedalīties Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursā. Tajā jo īpaši tiek aicināti piedalīties Rīgas dažādu apkaimju un biedrību...

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...