Meža pasargāšanai no egļu astoņzobu mizgrauža masveida izplatības, RĪGAS MEŽI veiks sanitāro cirti Tīnūžu pagastā. Pavasarī vietā stādīs priedes

Lai pasargātu apkārtējās mežaudzes no egļu astoņzobu mizgrauža (Ips typographus) postījumiem un lai mazinātu kaitēkļa tālāku masveida izplatību, SIA “Rīgas meži” augustā plāno sanitāro cirti Tīnūžu pagastā, meža masīvā Egļu un Kadiķu ielu stūrī. Šajā “Rīgas mežu” Daugavas mežniecības masīvā konstatēti būtiski mizgrauža bojājumi. Savukārt nākamajā pavasarī mežaudzi plānots atjaunot, iestādot priedes (Pinus sylvestris var. rigensis).

Sanitārā cirte tiks veikta atbilstoši Valsts meža dienesta (VMD) izsniegtajam sanitārās cirtes apliecinājumam nr.1622137.

Ņemot vērā, ka meža masīva tuvumā ir dzīvojamais rajons un šajā apkārtnē ir cilvēku un transporta plūsma, “Rīgas meži” iepazīstina par plānotajiem darbiem. Vienlaikus uzņēmums aicina iedzīvotājus mežizstrādes laikā būt piesardzīgiem, kā arī rēķināties par iespējamiem īslaicīgiem pārvietošanās ierobežojumiem.


Par sanitāro cirti Tīnūžu pagastā:


Pēc tam izcirtumā tiks sagatavota augsne, lai 2024.gada pavasarī visā teritorijā atjaunotu mežaudzi. Te tiks iestādīti vairāki tūkstoši priežu stādi, kas izaudzēti netālu esošajā “Rīgas mežu” kokaudzētavā “Norupe”.
Egļu astoņzobu mizgrauzis un tā ierobežošana “Rīgas mežos”

Egļu astoņzobu mizgrauzis ir eglei bīstams kaitēklis. Tā darbības rezultātā koks un bieži vien vesela koku audze aiziet bojā. Visbīstamākais mizgrauzis ir eglēm, kas vecākas par 50 gadiem un audzēs, kur egles kādu iemeslu dēļ ir novājinātas, piemēram, mitruma, sausuma, stipra vēja dēļ.

Uzņēmums īpaši rūpīgi ierobežo mizgraužu izplatību – seko līdzi situācijai; atbilstoši zinātnieku rekomendācijām izvieto feromonu slazdus skuju koku cirsmās, kas atrodas vērtīgo mežaudžu tuvumā; atbilstoši sezonai maina slazdos esošo vielu (feromonus) kaitēkļu pievilināšanai. Pašlaik visos slazdos ir ievietotas īpašās vasaras “smaržas”, kas nodrošinās mizgraužu piesaisti līdz pat septembrim.


Līdz 2023.gada jūlija sākumam “Rīgas mežu” mežos izvietotajos feromonu slazdos savākti 1,75 miljoni egļu mizgraužu jeb 43,6 litri šo kukaiņu, t.sk. teju 600 tūkstoši jeb gandrīz 15 litri Daugavas mežniecībā. Vairāk nekā 100 ha uzņēmuma cirsmās jeb 60 objektos izvietoti gandrīz 300 feromonu slazdi, no tiem Daugavas mežniecībā – 94.


Savukārt 2022.gadā un 2023.gada ziemā egļu masīvos “Rīgas mežu” speciālisti pastiprināti novāca bojātās mežaudzes, lai izvietotie slazdi sniegtu visefektīvākos rezultātus. 


Feromonu slazdi tiek regulāri uzraudzīti, lai nodrošinātu, ka tie pilda savas funkcijas. Tāpat “Rīgas meži” aicina iedzīvotājus, atrodoties mežā, neaiztikt un nebojāt slazdus!


Tāpat “Rīgas meži” seko līdzi situācijai vietās, kur nav slazdu, un nepieciešamības gadījumā veic kaitēkļu populācijas ierobežošanu, t.sk. atbilstoši VMD izsniegtajiem sanitārās cirtes apliecinājumiem izcērt invadētos jeb no jauna bojātos kokus.  

 

Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.


Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO2” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.


Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.


Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.


2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.


2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.


Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

[email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/EkVidO2/

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/

Citi raksti

Skatīt visus

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...

Rīgas mežu logo

17.05.2024.

RTU arhitektūras studenti izstrādā idejas ilgtspējīgai RĪGAS MEŽU teritorijas attīstībai Mangaļsalā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA “Rīgas meži” aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai,...

16.05.2024.

RĪGAS MEŽI uzsāk meža kopšanu Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem

2024. gada maija otrajā pusē SIA “Rīgas meži” sāks ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un meža kopšanu meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem (starp Tumšupi...