Konkurss "Tikšanās vieta - Rīgas mežs!"

SIA "Rīgas meži" aicina piedalīties Rīgas pilsētas 3.-12. klašu skolēnus ikgadējā konkursā.
Konkursa tēma šoreiz ir T-krekla apdruka, kas aicina sabiedrību saudzēt mežu, tā floru un faunu, kā arī aizdomāties par mežu kā tikšanās vietu, kur tiekas cilvēks ar dabu un cilvēks ar cilvēku.
Konkurss tiek izsludināts no 2011. gada 1. februāra līdz 2011. gada 15. martam, plkst. 17.00. Papildinformācija: Aigars Pencis, mob. tālr.: 29288438, [email protected]


Foto: I.Zihmanis

Konkursa nolikums

 Rīgas pilsētas skolu konkursam „Tikšanās vieta- Rīgas mežs!”

 Konkursa organizētājs

SIA „Rīgas meži”

Ostas prospekts 11, Mežaparks, Rīga, LV-1034

 Konkursa mērķis

Šī konkursa mērķis ir aicināt Rīgas pilsētas 3. līdz 12. klašu skolēnus ar savām idejām un viedokli piedalīties Rīgas pilsētai piederošo mežu labiekārtošanas un aizsardzības problēmu risināšanā.

Rīga starp visām Eiropas pilsētām ir ar mežiem visbagātākā. Tai pieder 60 000 ha meža ne tikai pilsētas administratīvajā teritorijā, bet arī citos rajonos – Rīgas, Ogres un Limbažu. Mežs līdzās zemei un jūrai ir Latvijas lielākā nacionālā bagātība. Latvijas ekonomika lielā mērā balstās uz Meža nozari. Mežsaimniecība Latvijā ir ļoti attīstīta un tradīcijām bagāta. Rīgas pilsētas meži ir ilgtspējīgas mežsaimniecības paraugs.

Mežs arī ir tikšanās vieta, kur tiekas cilvēks ar cilvēku un cilvēks ar dabu, taču nereti no šīs tikšanās cietēja ir daba. Pārsvarā tas izpaužas kā sadzīves atkritumu un būvgružu izgāšana mežā, dedzināšana, nelikumīgas meža zādzības, narkomānu atstātās šļirces un citas darbības, kas nodara lielu kaitējumu mežam un videi kopumā. Šo problēmu novēršanai katru gadu ir jātērē lieli līdzekļi, kurus varētu izmantot meža labiekārtošanai un mežsaimnieciskai darbībai. Tas pierāda to, ka cilvēks no dabas māk tikai ņemt, bet dot pretī reti kurš prot.

Konkursa mērķis ir pievērst skolēnu un plašākas sabiedrības uzmanību šīm aktuālajām problēmām, kā arī ieinteresēt skolēnus par profesijām, kas saistītas ar meža nozari un mežsaimniecību.

 Konkursa priekšmets

3.1. Jaunrades konkurss 3. līdz 12. klašu skolēniem, kura uzdevums sagatavot zīmējumu T-krekla apdrukai (viens skolēns drīkst iesniegt konkursam nevairāk, kā 2 darbus)  A2 formātā (420 mm x 586 mm) ar saukli vai bez saukļa, kas aicina sabiedrību saaudzēt mežu, tā floru un faunu, kā arī aizdomāties par mežu kā tikšanās vietu, kur tiekas cilvēks ar dabu un cilvēks ar cilvēku. Vēlams darbus veidot pamācošus ar humora piedevu. Zīmējumam jābūt plakātiskam un skatītājam ziņojums jāsaņem no lakoniska attēla.

3.1.1. T-krekla apdrukas tehniskais izpildījums var būt grafika,  aplikācija, kolāža vai fotogrāfija.

Lūgums pirms darbu veidošanas iepazīties ar T-kreklu apdrukas pamata principiem, lai T-kreklus būtu iespējams izgatavot un izmaksas nebūtu ļoti lielas!

3.1.2. Darba sižetam jāraksturo Rīgas pilsētai piederošos mežus:

- Rīgas mežu dabas bagātības – augu un dzīvnieku valsts.

- Mežsaimnieku darbs, kopjot Rīgas pilsētai piederošos mežus.

- Problēmas, kas apdraud mežus.

- Rīgas mežu nākotnes perspektīvas.

- Rīgas mežu kā tikšanās vietu.

- Iespējas, ko cilvēkiem sniedz Rīgas meži – sports, atpūta, vēstures objektu apskate, iepazīšanās ar dabas takām un liegumiem utml.

 Konkursa uzdevumi

4.1.Palielināt un rosināt skolēnu interesi par mežu, veidot izpratni par tā nozīmīgumu.

4.2.Veidot izpratni par mežsaimniecību un vēlmi apgūt mežsaimnieka profesiju.

4.3.Vērst skolēnu uzmanību uz sabiedrības daļas nevērīgo izturēšanos pret Rīgas un Pierīgas mežiem - ugunsdrošības, piesārņošanas, vandālisma un citām problēmām.

4.4.Veicināt skolēnos vēlmi iedziļināties vides jautājumu izpētē un informācijas iegūšanā par unikālām vai nozīmīgām dabas vērtībām Rīgas pilsētas mežos.

4.5.Veidot izpratni, ka mežs ir pilsētas skābekļa avots, kā arī neskaitāmu dzīvnieku un augu mājvieta.

4.6.Veidot skolēnos izpratni un palielināt zināšanas par mākslas žanru – vides dizains, kas ir arī T-krekla apdruka.

 Konkursa virzieni

Galvenais konkursa virziens ir tēma: ‘’Tikšanās vieta- Rīgas meži’’. Vieta, kur satiekas cilvēks ar dabu.

 5.1.Rīga - ar mežiem bagātākā pilsēta Eiropā

5.2.Mežs ir dzīvs ar visiem tajā mītošajiem floras un faunas pārstāvjiem.

5.3.Mežsaimnieka profesija.

5.4.Mežs – viena no lielākajām Latvijas nacionālajām vērtībām

5.5.Mežu aizsardzība:

5.5.1.      pret uguns nelaimēm;

5.5.2.      no piesārņošanas, atkritumu izmešanas;

5.5.3.      no vandālisma, meža faunas un floras postīšana;

5.5.4.      Brīva tēmas izvēle, kas saistīta ar dabas aizsardzības problēmām vai Rīgas pilsētai piederošajiem mežiem.

  Konkursa izsludināšanas kārtība

6.1.Konkursu izsludina nosūtot uzaicinājumus visām Rīgas pilsētas skolām.

6.2.  Ar konkursa nolikumu var iepazīties un to saņemt SIA „Rīgas meži” Rīgā, Ostas prospektā 11, kā arī mājas lapā: www.rigasmezi.lv

 Konkursa darbu iesniegšanas kārtība

7.1.Konkurss tiek izsludināts 2011.gada 1. februārī, bet konkursa darbi to autoriem jāiesniedz līdz 2011.gada 15. martam plkst. 17.00 SIA „Rīgas meži” birojā Rīgā, Ostas prospektā 11, Mežaparka Lielajā estrādē, Līvānu mājiņā Nr. 1, telpā Nr. 14.

7.2.Pēc šī termiņa iesniegtie darbi netiks pieņemti.

7.3. 3. līdz 12. klases skolēni ar saviem darbiem konkursā piedalās individuāli.

7.4. Katrs dalībnieks konkursā var piedalīties ar nevairāk kā 2 darbiem.

7.5.Konkursam netiek pieņemti darbi, kas neatbilst formātam A2 (420 mm x 586 mm) un ir gleznoti ar gošu krāsām.

7.6.Darbi, kas sagatavoti datorgrafikā, iesniedzami CD formātā un to izdrukāšanu uzņemas SIA „Rīgas meži”.

  Pieteikuma saturs un noformējums

 Lai piedalītos SIA „Rīgas meži” rīkotajā konkursā Tikšanās vieta- Rīgas mežs!” pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz:

8.1. A2 (420 mm x 586 mm) formātā sagatavots darbs, kura tehniskais izpildījums ir kāda no tehnikām: grafika, datorgrafika, aplikācija, fotogrāfija.

Lūgums pirms darbu veidošanas iepazīties ar T-kreklu apdrukas principiem, lai T-kreklus būtu iespējams izgatavot!

8.2. Darba aizmugurē jābūt norādītai informācijai par autoru, tā jāsagatavo atbilstoši tabulai:

Vārds

 

Uzvārds

 

Skola un klase

 

Telefona numurs

 

e-pasta adrese

 

Skolas adrese

 

Skolotāja vārds, kurš palīdzējis darbu veidot vārds un uzvārds

 

Parakstam, kas apliecina, ka tas ir konkrētās personas autordarbs

 

 

 

 Konkursa darbu izvērtēšana

9.1.Katra dalībnieka iesniegtie darbi tiks vērtēti kvalitatīvi nevis kvantitatīvi.

9.2.Darbi tiks vērtēti trīs vecuma grupās – 3. - 6.klases; 7. - 9.klases un 10. - 12.klases skolēnu darbi.

9.3.Darbus vērtēs SIA „Rīgas meži” speciālistu komisija 3 cilvēku sastāvā un 2 neatkarīgie speciālisti.

9.4.Konkursam iesniegtie darbi tiek vērtēti pēc vērtēšanas tabulas.

Konkursa darbu vērtēšanas tabula:

 

Vērtēšanas kritēriji

Iegūto punktu skaits

Problēmas nozīmīgums

20

Tehniskais izpildījums

30

Idejas oriģinalitāte

35

Atbilstība konkursa mērķim

15

 Konkursa darbu uzvarētāju apbalvošana 

         10.2. Konkursa rezultāti tiks paziņoti izstādes Tikšanās vieta- Rīgas mežs!” atklāšanas pasākumā, kā arī tiks publicēti SIA Rīgas meži mājas lapā www.rigasmezi.lv

10.2. Uzaicinājumu uz konkursa noslēguma pasākumu un izstādes „Tikšanās vieta- Rīgas mežs!” atklāšanas pasākumu dalībnieki saņem telefoniski, pa pastu vai e-pastu, un savu dalību apstiprina telefoniski.

10.3. Balvu fonds, katrai vecuma grupai:  

  • Pirmā vieta – Nintendo Wii spēļu konsole
  • Otrā vieta – Kalnu velosipēds
  • Trešā vieta – Digitālais fotoaparāts

10.4. Veicināšanas un sponsoru balvas par kopējo summu 300.00 Ls.

 Konkursa darbu uzglabāšana un izmantošana

11.1. Konkursam iesniegtie darbi kļūst par SIA „Rīgas meži” īpašumu

11.1.1.  SIA „Rīgas meži” pēc saviem ieskatiem un vajadzībām izmanto un tiražē konkursam iesniegtos zīmējumus.

11.1.2.  Jaunrades darbi tiek saglabāti SIA „Rīgas meži” 6 mēnešus.

11.1.3.  Plakāti vai to idejas var tikt izmantoti, kā arī papildināti un stilizēti SIA „Rīgas meži” vajadzībām.

Visi konkursam iesniegtie plakāti, kas būs atbilstošas nolikuma prasībām, plašākai sabiedrības apskatei tiks prezentētas izstādē Tikšanās vieta- Rīgas mežs!”. Izstādes norises vieta un laiks tiks izziņots vēlāk mājaslapā www.rigasmezi.lv

 

Papildus jautājumi nosūtāmi:

 Aigars Pencis

Projektu vadītājs

SIA "Rīgas Meži", daļa ''Mežaparks''
Mežaparks, Mežaparka lielā estrāde
Ostas prospekts 11

mob. tālr.: 29288438

[email protected]

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir informācija par Rīgas mežu 2023.gada finanšu rādītājiem

17.04.2024.

2023. gads uzņēmumā RĪGAS MEŽI – turpinājums stabilai un ilgtspējīgai izaugsmei

SIA “Rīgas meži” 2023. gadā sekmīgi izpildīja budžetu un sasniedza īpašnieka jeb Rīgas domes noteiktos finanšu mērķus, nodrošinot uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību – liecina 15....

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai. Okera krāsas fons, labajā malā liels zvirbulis, kreisajā malā koku zari
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā piektdienā – Kronvalda parkā

Piektdien, 2024.gada 5.aprīlī plkst. 16.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Kronvalda parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” sestā Pavasara putnu...