Konkurences padome atļauj SIA “Stiga RM” pārņemt pašvaldības uzņēmuma SIA “Rīgas meži” kokzāģētavu “Norupe”

Grēdās sakrauti baļķi

2024. gada 3. maijā Konkurences padome (KP) pieņēma lēmumu atļaut mežizstrādes un finiera lokšņu ražošanas uzņēmumam SIA “Stiga RM” iegūt izšķirošu ietekmi pār SIA “Rīgas meži” kokzāģētavu “Norupe”. KP pārbaudes laikā nekonstatēja būtisku kaitējumu konkurencei, tāpēc lēma darījumu atļaut.

SIA “Rīgas meži”, pārdodot visu kokzāģētavas “Norupe” biznesu kopumā, nedalot to daļās, ir īstenojis uzņēmuma padomes un dalībnieku sapulces lemto, un izgājis no apaļkoku pārstrādes biznesa.

Darījuma summa ir seši miljoni eiro (summa bez PVN). Tā tiks precizēta brīdī, kad darījums tiks pilnībā pabeigts, atbilstoši faktiskajai situācijai.

Kokzāģētavas pārdošanas procesa organizēšana

Kokzāģētavas “Norupe” pārdošanas procesu SIA “Rīgas meži” uzsāka 2022. gada vasarā. Tas ietvēra saimnieciski izdevīgākā darījuma veida analīzi, tirgus izpēti, investoru piesaistes procedūru, saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanu, pārdošanas darījuma  dokumentu izstrādi u.c. nozīmīgus procesus. Būtiski, ka visa darījuma sagatavošanas un īstenošanas procesā tika ievēroti labas pārvaldības, tiesiskuma, caurspīdīguma un aprēķinos balstīti principi. To nodrošināja gan uzņēmums un tā pārraugošās institūcijas, gan publiska iepirkuma rezultātā piesaistītie konsultanti.

Ražotne tiek pārdota bez garantētiem izejvielu piegādes līgumiem. Tas nozīmē, ka  jaunais īpašnieks varēs piedalīties SIA “Rīgas meži” organizētajās kokmateriālu izsolēs un iegūt tiesības iegādāties nosolīto apaļkoku, tāpat kā ikviens tirgus dalībnieks.

Savukārt otrs būtisks nosacījums no SIA “Rīgas meži” puses bija kokzāģētavas “Norupe” esošo darbinieku interešu ievērošana gan pārdošanas procesā, gan pēc tam. Kokzāģētavas pircējs šī darījuma ietvaros turpinās darba attiecības ar visiem 35 kokzāģētavas darbiniekiem, ņems vērā viņu darba stāžu, uzkrātos atvaļinājumus, kā arī ievēros SIA “Rīgas meži” Darba koplīgumā noteiktos darba devēja pienākumus.

Investora piesaiste

Kokzāģētavas “Norupe” investora piesaistes un pārdošanas procesa organizēšanu nodrošināja iepirkuma rezultātā noteikts pakalpojuma sniedzējs – ārējais konsultants “KPMG Baltics SIA”. Investora piesaistes un pārdošanas pakalpojums noritēja piecos etapos: darījuma stratēģijas izstrāde, potenciālo investoru uzrunāšana, padziļināta potenciālā darījuma izpēte un izvērtēšana, kā arī atbalsta sniegšana darījuma noslēgšanā.

Investora piesaistes procesā tika uzrunāts 121 potenciālais pretendents, no kuriem 11 parakstīja konfidenciālas informācijas neizpaušanas līgumus, bet pieci no tiem klātienē iepazinās ar kokzāģētavu “Norupe”.

Rezultātā SIA “Stiga RM” piedāvājums bija saimnieciski izdevīgākais, kā arī noteiktai formai atbilstošākais, t.sk. tas ietvēra gan visa biznesa iegādi, gan līdzšinējo darbinieku interešu nodrošināšanu.

Konkurences padomes atzinums

Izvērtējot uzņēmumu sniegto un KP rīcībā esošo informāciju, padome secina, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemainīsies tirgus struktūra, nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis koksnes resursu ieguves, pārstrādes un tirdzniecības nozares tirgos Latvijā, tāpēc apvienošanās darījums ir atļaujams.

Lai nepieļautu būtisku konkurences samazināšanos uzņēmumu apvienošanās rezultātā, apvienošanās darījumiem, kas atbilst Konkurences likumā noteiktajiem kritērijiem, nepieciešama Konkurences padomes atļauja. Tādējādi Konkurences padome nodrošina valstisku kontroli pār tirgu koncentrēšanos, lai neveidojas tādas strukturālas izmaiņas, kuru rezultātā patērētājiem ilgtermiņā tiek ierobežotas izvēles iespējas vai preces un pakalpojumi jāiegādājas par nekonkurētspējīgu cenu.

Ražotnes tālākās attīstības scenārijs

Uzņēmums “Stiga RM” paplašina savu darbību un tuvāko gadu laikā esošās kokzāģētavas vietā būvēs jaunu, modernu, tehnoloģiski attīstītu ražotni, nodrošinot labi apmaksātas darba vietas Ogres un tās apkārtnes iedzīvotājiem. Šī būs vieta, kur Latvijā iegūto koksni pārstrādās augstvērtīgos eksporta produktos.

Ražotnes izveide Ogrē būs SIA “Stiga RM” pirmais solis attīstībai ārpus Kurzemes reģiona. Ērta atrašanās vieta, nepieciešamā infrastruktūra un komunikāciju pieejamība ir labs pamats jaunas inženiertehniskās koksnes produktu ražotnes izveidei.

Kokzāģētavas “Norupe” vēsture

SIA “Rīgas meži” kokzāģētava “Norupe” netālu no Ogres ir izveidota pirms 11 gadiem. Kokzāģētava, tās būves, granulu cehs un kokmateriālu uzglabāšanas laukums aizņem nepilnus desmit hektārus. Ražotnes iekārtas ir darba kārtībā. Taču, lai palielinātu darba ražīgumu, nepieciešamas būtiskas investīcijas to modernizēšanā, kā arī izejmateriāli ražošanai.

Aplēses un konsultantu vērtējumi liecina: ja arī teorētiski SIA “Rīgas meži” iegādātos jaunas iekārtas, kokzāģētavu saglabājot savā sastāvā, tā turpmāk stagnētu, jo:

  • atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam, uzņēmumam atļauts pārstrādāt tikai tos apaļkokus, kuri iegūti tās īpašumā vai apsaimniekošanā esošajās teritorijās,

  • 2021. gadā Rīgas domes apstiprinātais uzņēmuma stratēģiskais mērķis un grozījumi “Meža apsaimniekošanas plānā” nosaka būtisku koku ciršanas apjoma samazinājumu, lielāku uzmanību pievēršot rekreācijas teritoriju un bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai un attīstībai, kā arī ieņēmumu palielināšanai no nekoksnes produktiem.

Cita informācija

  • Konkurences padomes informācija: ŠEIT

  • SIA “Stiga RM” informācija: ŠEIT

Citi raksti

Skatīt visus

09.07.2024.

"RĪGAS MEŽI" uzsāk mežizstrādi Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, meža masīvā starp Skuķīšiem un Sauleskalnu

2024. gada jūlijā SIA “Rīgas meži” sāk ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un mežizstrādi meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, meža masīvā starp Skuķīšiem un...

Vairāki cilvēki stāv mežā pie karoga
Galerija

02.07.2024.

“RĪGAS MEŽI” aicina iedzīvotājus paust viedokli par plānoto mežizstrādi Mežāru mežā pie Imantas

SIA “Rīgas meži” aicina apkaimju biedrības un iedzīvotājus paust argumentētus viedokļus un priekšlikumus par plānoto mežizstrādi Mežāru mežā pie Imantas  (teritorijā starp Kurzemes prospektu,...

Galerija

25.06.2024.

“RĪGAS MEŽI” iepazīstinās apkaimju biedrības un iedzīvotājus ar plānoto mežizstrādi Mežāru mežā

Pirmdien, 1.jūlijā plkst. 17.00, SIA “Rīgas meži” iepazīstinās ar šogad plānoto mežizstrādi uzņēmuma apsaimniekotajā Mežāru mežā (teritorijā starp Kurzemes prospektu, elektrolīniju un Kleistu...