Juglas meža kopšanu atbalsta 80% iedzīvotāju

Vairāk nekā 80% iedzīvotāju atbalsta Juglas meža kopšanu un 60% uzskata, ka darbi jāveic pēc iespējas īsākā laikā. Tāpat sniegtās atbildes apliecina, ka respondentiem patīkamākās meža ainavas ir kopti un caurskatāmi dažāda vai viena vecuma priežu meži ar atsevišķiem krūmu puduriem – liecina “Rīgas Mežu” veiktā iedzīvotāju aptauja par Juglas meža plānoto kopšanu. 

Kā traucējošākās lietas, apmeklējot Juglas mežu, visbiežāk minēti atkritumi, peļķes uz celiņiem un takām, kā arī ar lapu kokiem aizaugušais priežu mežs, kurā cilvēks jūtas nedrošs. Savukārt kā uzlabojamās lietas Juglas mežā visbiežāk nosauktas: barjeras uz galvenajiem ceļiem, lai nevar iebraukt mežā un izmest atkritumus; nokaltušie un bīstami noliekušies koki, kuri būtu jānozāģē; kā arī ceļu / taku seguma atjaunošana un soliņu izveidošana. 39% atbalsta atvērumu veidošanu – to mērķis ir radīt apstākļus, kas veicina jaunu priedīšu dabisko iesēšanos, nodrošinot dažāda vecuma mežaudzes veidošanos, 25% nav viedokļa par atvērumiem.

“Šī ir pirmā reize, kad meža kopšanu un plānošanu veicam atbilstoši jaunajai pieejai, t.sk. nesen mūsu izstrādātajiem grozījumiem “Mežu apsaimniekošanas plānā”. Tas ietver videi draudzīgāku saimniekošanu un sabiedrības viedokļu izzināšanu pirms kopšanas darbiem,” norāda “Rīgas Mežu” Mežsaimniecības daļas vadītājs Jānis Ģērmanis. Viņš piebilst, ka arī turpmāk, plānojot nozīmīgākos mežu kopšanas darbus Rīgā, arvien lielāka uzmanība tiks pievērsta sabiedrības, īpaši vietējo apkaimju iedzīvotāju iesaistei. Veicot Juglas meža kopšanu, uzņēmums ņems vērā aptaujā iegūtos rezultātus.

Šonedēļ tiks uzsākti pirmie darbi, lai sagatavotos meža kopšanai. Proti, notiks meža ceļu nostiprināšana, lai pa tiem varētu droši pārvietoties tehnika, nenodarot kaitējumu dabai. Ceļu nostiprināšanai sekos citi drošas darba vides nodrošināšanas pasākumi, piemēram, traucējošo krūmu izciršana.

Atbilstoši iedzīvotāju paustajiem aptaujā, kopšanu plānots veikt vienā reizē un īsākā laikā. Darbus paredzēts pabeigt nākamā gada pavasarī / vasarā (atkarībā no laikapstākļiem).

Iedzīvotāju viedokļi par Juglas meža kopšanu

Patīkamākās meža ainavas (1: zemākais vērtējums, 5: augstākais vērtējums), respondenti norādījuši:

 

Atbildot uz jautājumu, par to, kāda meža ainava šķiet vislabākā, atpūšoties Juglas mežā (1: zemākais vērtējums, 6: augstākais vērtējums), respondenti norādījuši:

Viedokļi par vissvarīgākajiem veicamajiem darbiem meža kopšanas kontekstā:

Traucējošākās lietas, apmeklējot Juglas mežu:

Aptauja notika internetā no 10.septembra līdz 10.oktobrim. Tajā piedalījās vairāk nekā 100 respondentu; vairāk nekā puse bija vietējo apkaimju iedzīvotāji (43% – no Juglas, 33% – no Mežciema), kuri mežu apmeklē visu cauru gadu vismaz vienu reizi nedēļā. Galvenais iemesls meža apmeklēšanai minētas pastaigas, lai paelpotu svaigu gaisu – 37%. Aptaujā pamatā piedalījās respondenti ar  augstāko izglītību (81%).

Pirms aptaujas uzsākšana, 7.septembrī Juglas mežā notika pirmā sabiedriskā apspriede, kurā piedalījās nozares eksperti un apkaimju biedrību pārstāvji. Tās laikā paustie priekšlikumi kopumā sakrita ar interneta aptaujas rezultātiem un paustajiem priekšlikumiem. Piemēram, priedes, kā rekreācijas mežā dominējošās koku sugas saglabāšana; meža atvērumu veidošana; skriešanas, velo braukšanas un slēpošanas trašu izveide; sadarbība ar izglītības iestādēm, lai veicinātu “Rīgas Mežu” vides izglītības programmas “Zaļā klase” pieejamību; sabiedrības informēšana par meža kopšanu; norāžu, informācijas, soliņu atkritumu urnu izvietošana; transporta klātbūtnes mazināšana mežā, t.sk., lai mazinātu atkritumu ievešanu mežā; kopšanas darbus veikt profesionāli u.c.

“Rīgas Meži” ir pateicīgi visiem, kuri pauda viedokļus un sniedza konstruktīvus un argumentētus priekšlikumus saistībā ar Juglas meža kopšanu!

Par Juglas meža kopošanu

“Rīgas Meži” Juglas meža kopšanu veiks, lai uzlabotu pilsētas zaļo rotu, attīstītu bioloģisko daudzveidību, rūpētos par dabas vērtībām nākamajām paaudzēm u.c. Gan meža bioloģiski vērtīgajās, gan zaļās zonas audzēs būs vietas, kur netiks veiktas nekādas darbības. Tie ir nelieli ainaviski krūmu puduri, izteiktas reljefa formas. Meža kopšanas laikā netiks veidotas kailcirtes.

Meža kopšana 127 ha platībā notiks atbilstoši “Meža apsaimniekošanas plānam”. Ievērojot aptaujas rezultātus, plānotais kopšanas darbu laiks: 2021.gada rudens – 2022.gada pavasaris / vasara (atkarībā no laikapstākļiem). Gan meža bioloģiski vērtīgajās, gan zaļās zonas audzēs būs vietas, kur netiks veiktas nekādas darbības. Tie ir nelieli ainaviski krūmu puduri, izteiktas reljefa formas. Meža kopšanas laikā netiks veidotas kailcirtes.

Juglas mežā dzīvo pilsētas meža putni, kas daļēji pieraduši pie cilvēku klātbūtnes, piemēram, retie un aizsargājamie vistu vanagi. Kopšanas gaitā saglabās putniem nepieciešamās pameža grupas, t.sk. ap vietām, kur tie ligzdo. Līdz ar to, meža kopšanas rezultātā putnu daudzveidība šeit saglabāsies.

Kopšanas laikā akcents tiks likts uz Juglas mežam raksturīgās priedes, kā meža galvenās koku sugas saglabāšanu un attīstību. Veicot teritorijas padziļinātu izpēti un analīzi, izstrādāts mežaudzes funkcionālais zonējums, kā arī identificēti meža ainavu elementi.

Plašāka informācija par Juglas meža kopšanu: ŠEIT.

Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Rīga ir lielākā Eiropas pilsēta – mežu īpašniece un viena no lielākajām mežu īpašniecēm Latvijā. 

“Rīgas Mežiem” ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”; “Rīgas Mežu” pārziņā ir arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. 

Uzņēmuma objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums pārvalda 62 000 ha mežu, 306 ha dārzu, parku, skvēru un apstādījumu (116 objekti). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai. 

“Rīgas Meži” ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Uzņēmumam ir FSC (Forest Stewardship Council) un PEFC (Programme of the Endorsement of Forest Certification) sertifikāti. Tie apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus. 

2021.gada septembrī “Rīgas Mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss.

 

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

SIA “Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

Tālrunis: 29215857

E-pasts: [email protected]

www.rigasmezi.lv 

 

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai. Okera krāsas fons, labajā malā liels zvirbulis, kreisajā malā koku zari
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā piektdienā – Kronvalda parkā

Piektdien, 2024.gada 5.aprīlī plkst. 16.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Kronvalda parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” sestā Pavasara putnu...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai Esplanādē. Zaļš fons un labajā malā liels zvirbulis
Galerija

03.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā ceturtdienā, “Ēnu dienas” ietvaros, talka notiks Esplanādē

Ceturtdien, 2024.gada 4.aprīlī plkst. 10.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Esplanādes parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” piektā Pavasara putnu...