Iedzīvotāji atzinīgi vērtē RĪGAS MEŽU aprūpētos apstādījumus. Populārākais parks 2022.gadā Daugavas labajā krastā – Vērmanes dārzs, Pārdaugavā – Uzvaras parks

Kopumā iedzīvotāji pauduši apmierinātību ar SIA “Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” uzturēto un aprūpēto galvaspilsētas apstādījumu daudzveidību un estētiku – liecina “Rīgas mežu” vajadzībām veiktās pētījumu centra “SKDS” aptaujas rezultāti. Tos uzņēmums izmanto, lai pilnveidotu savu darbu, apsaimniekojot Rīgas apstādījumus.

“Prieks, ka kopumā mūsu darbs ir labi novērtēts. Vienlaikus esam saņēmuši arī priekšlikumus, kurus ikdienas darbā ņemsim vērā. Taču parkos esošās lietas ir ne tikai mūsu atbildībā, tādēļ sadarbojamies ar Rīgas domi un citām pašvaldības struktūrvienībām, piemēram, saistībā ar apgaismoju parkos vai  labierīcībām,” norāda “Rīgas mežu” daļas “Dārzi un parki” vadītājs Aigars Pencis. 


Populārākie parki

Populārākais parks 2022.gadā Daugavas labajā krastā bija Vērmanes dārzs, kuru apmeklējuši 75% respondentu, tam seko Esplanāde – 61% un kanālmalas apstādījumi  / Bastejkalns – 51%.

Raksturojot Vērmanes dārzu, iedzīvotāji norādījuši, ka tajā viņiem visvairāk patīk “faunas daudzveidība, daudzi soliņi, omulīgi celiņi un estrāde” un “šis dārzs ir kā miera osta pilsētas kņadas vidū”. Vērmanes dārzu kopju “Dārzu un parku” Rīdzenes iecirkņa darbinieki.


Savukārt Daugavas kreisajā krastā pērn apmeklētākais bija Uzvaras parks, kurā viesojušies 40% respondentu. Aptaujā par Uzvaras parku teikts: “Skaistākā Rīgas puķu dobe un ziedošie sakuras koki”, “lielais augu klāsts, ziedošie ziedi, daudz koki, pļavas”. Par Uzvaras parku rūpējas Pārdaugavas iecirkņa speciālisti.


Tāpat Pārdaugavā populāri pērn bija arī Arkādijas parks – 35% un Māras dīķa apstādījumi, kurus apmeklējuši 28% respondentu.


“Liels paldies par lielisko darbu un uzlabojumiem. Ir grūti kaut ko ieteikt, cilvēki prot savu darbu un cenšas to darīt efektīvi. Labi padarīts,” šādi apstādījumu kopēju darbu novērtējis viens no respondentiem.


Apstādījumu daudzveidība un sakoptība

68% respondentu ir apmierināti ar koku un krūmu daudzveidību apstādījumos, kā arī ar koptu zālienu, 61% atzinīgi novērtējuši koku un krūmu daudzumu. Vairāk nekā puse ir apmierināti arī ar ziedošiem kokiem, krūmiem un puķu dobju daudzveidību.


No infrastruktūras un sakārtotības viedokļa gandrīz 63% respondentu ir apmierināti ar Rīgas apstādījumu sakoptību, 49% atzinīgi novērtējuši teritoriju tīrību, 47% – apgaismojumu, 45% – soliņu daudzumu.


Teju 2/3 mūsu aprūpētās zaļās zonas apmeklē, lai pastaigātos svaigā gaisā, atpūstos, vērotu apkārtni vai  satiktos ar draugiem.


Apstādījumu ilgtspēja un dabiskums

Aptaujā bija iekļauts jautājumu bloks par tādiem “Rīgas mežiem” būtiskiem aspektiem, kas saistīti ar teritoriju ilgtspējīgu apsaimniekošanu, dabiskajām sugām un dzīvotņu daudzveidību. 66% respondentiem Rīgas apstādījumos patiktu Latvijai raksturīgi savvaļas augi, piemēram, baltie vizbuļi (‘Anemonoides nemorosa’), cīrulīši (‘Corydalis’), savukārt 46% priecātos par nektāraugiem, dobumainiem kokiem un reti pļautām ziedošām pļavām.


Šīs atbildes liecina, ka uzņēmuma pieeja galvaspilsētas zaļās rotas apsaimniekošanai un attīstībai saskan ar iedzīvotāju vēlmēm. Proti, plānojot parku un dārzu attīstību, aizvien lielāku īpatsvaru apstādījumos ieņem dabiskākas teritorijas, t.sk. pļavas, kā arī ilggadīgie augi. Tāpat tiek strādāts pie citu ilgtspējīgu risinājumu ieviešanas, piemēram, pērn rudenī “Rīgas meži” sadarbībā ar “Rīgas ūdeni” izveidoja pirmo lapu kompostēšanas laukumu, kurā tiek novietotas apstādījumos savāktās lapas u.c. bioloģiski noārdāmā masa, tādējādi ietaupot līdzekļus par šo atkritumu nodošanu un vienlaikus nodrošinot materiālu apstādījumu augsnes bagātināšanai.


Parku sezonalitāte un informācija iegūšana

Kā svarīgi aspekti ziemas sezonā parkos minēti: lai tie būtu izgaismoti (79%), lai celiņi ir kaisīti ar smiltīm un šķembām, nevis sāli (68%). Tāpat ziemā svarīga labierīcību pieejamība (58%), atbilstoši Rīgas domes noteiktajam notīrīta celiņu virsma 1,5 metru platumā (58%) un svētku rotājumi (54%). Tiesa, ne visas šīs jomas ir “Rīgas mežu” atbildībā, piemēram, apgaismojums un labierīcības.


Pērnvasar uzņēmums pirmo reizi plašāk aicināja sabiedrību doties aplūkot daļas “Dārzi un parki” speciālistu projektētās un koptās Vasaras puķu dobes. Aptaujas rezultāti liecina, ka to darīja 26% respondentu. Arī šovasar uzņēmums plāno Vasaras skaistāko puķu dobju parādi.  


Satiksmes organizācija, drošība un uzlabojumi

Aptaujā tika iekļauts jautājumu bloks par apmierinātību ar satiksmes organizāciju un drošību parkos. Vairāk nekā puse jeb 52% respondentu ir apmierināti ar šīm lietām, bet 39% vēlas uzlabojumus. Biežāk norādītie aspekti, ar kuriem respondenti ir apmierināti – parki, kuros ir nodalīta satiksme / kustība un satiksmes dalībnieki, kas viens otram netraucē; zīmes un norādes; nav automašīnu satiksme. Savukārt biežākie aspekti, ar kuriem respondenti nav apmierināti – velosipēdisti, skūteru braucēji un citi braucēji parkos; satiksme nav nodalīta; parkā nebūtu jābūt satiksmei. Tādēļ jau 2021.gadā “Rīgas meži” uzsāka sadarbību ar mikromobilitātes jomā strādājošajiem uzņēmējiem, piemēram, ieviešot nomas elektro skrejriteņu ātruma samazinājumu parkos. Arī satiksmes un drošības jomās notiek sadarbība ar partneriem, t.sk. pašvaldības organizācijām.


Kopumā respondenti samērā atzinīgi novērtējuši galvaspilsētas apstādījumus. Vienlaikus norādīti arī vēlamie uzlabojumi. Piemēram, minētas lietas, kas saistītas ar labierīcību pieejamības palielināšanu, celiņu uzlabošanu, soliņu skaita palielināšanu, apstādījumiem (vairāk krūmus, kokus, ziedus), atkritumiem un to urnām, t.sk., ka putni tos iznēsā. Tādēļ notiek darbs arī šajos virzienos, piemēram, plānots turpināt ieviest uzlabotas atkritumu urnas, kā arī uzņēmums sadarbojas ar citām pašvaldības struktūrvienībām.


Par “Rīgas mežu” daļu “Dārzi un parki”

“Rīgas meži” daļas “Dārzi un parki” pārziņā ir teju 800 ha Rīgas parki un kultūras un atpūtas parks “Mežaparks”. Daļā strādā ap 150 darbinieku; tajā ir trīs iecirkņi – Apkaimju (pārziņā ir Latgales un Vidzemes priekšpilsētu apstādījumi, Pārdaugavas un Rīdzenes (rūpējas par centra apstādījumiem), kā arī Tehniskais dienests.


Foto: Rīgas domes Komunikācijas pārvalde  


Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 399 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem (125 objekti), kā arī par kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” (378 ha) un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.


Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”.


Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.


Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.


2021.gada septembrī “Rīgas meži" Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.


2022.gadā “Rīgas meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu.


Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

[email protected]

www.rigasmezi.lv

Rīgas meži | Facebook 

Rīgas dārzi un parki | Facebook 

Citi raksti

Skatīt visus

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...

Rīgas mežu logo

17.05.2024.

RTU arhitektūras studenti izstrādā idejas ilgtspējīgai RĪGAS MEŽU teritorijas attīstībai Mangaļsalā

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) arhitektūras studenti, atsaucoties SIA “Rīgas meži” aicinājumam, izstrādā ilgtspējīgas attīstības priekšlikumus uzņēmuma īpašumā esošās Mangaļsalas teritorijai,...

16.05.2024.

RĪGAS MEŽI uzsāk meža kopšanu Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem

2024. gada maija otrajā pusē SIA “Rīgas meži” sāks ainaviski vērtīgu jeb rekreācijas teritoriju veidošanu un meža kopšanu meža masīvā Juglas mežniecībā, Ropažu novadā, pie Skuķīšiem (starp Tumšupi...