Aicinām uz Raibo pavasara svētku kostīmu un cepuru parādi "Mežaparkā"!

Raibo pavasara svētku kostīmu un cepuru parāde šā gada 5. aprīlī plkst. 12.00-16.00 iecerēta kā Lieldienu svētku programmas kulminācijas pasākums. Aktivitātes mērķis – pulcēt "Mežaparka" apmeklētājus un svētku viesus vienotā, krāšņā gājienā pa parka aleju. Parādē, kas pasaulē pazīstama arī kā amerikāņu Lieldienu svinēšanas tradīcija, varēs piedalīties ikviens pasākuma apmeklētājs, taču konkursā piedalās tie, kuri uz gājienu būs ieradušies pavasara tematikai veltītā ietērpā vai noformējumā.

Foto: J.Vazdiķis
Lieldienu pasākums „Raibie pavasara svētki”

PAVASARA KOSTĪMU PARĀDE

 Konkursa nolikums

 

1.  Konkursa organizētājs:

 SIA „Rīgas meži”

2.  Adrese:

Ostas prospekts 11, Mežaparks, Rīga, LV – 1034

3.  Konkursa norises datums, laiks, vieta:

 2015.gada 5. aprīlis, no plkst. 12.00 līdz 16.00, Lieldienu pasākuma „Raibie pavasara svētki” pavasara kostīmu un cepuru parādes laikā kultūras un atpūtas parkā „Mežaparks”, Lielajā Pasākumu pļavā pie Lielās estrādes vārtiem Nr.7.

4.  Konkursa tēma:

Pašdarinātu, krāšņu un atraktīvu pavasara un Lieldienu kostīmu un cepuru parāde.

5.   Konkursa mērķis

Lai rosinātu pēc iespējas plašāku dalībnieku interesi par Pavasara kostīmu un cepuru parādi, motivējot cilvēkus tajā piedalīties ar pašu veidotiem tērpiem vai aksesuāriem (tērpus un dažādus aksesuārus radošajās darbnīcās būs iespējams darināt arī  visa pasākuma laikā), interesantāko un krāšņāko kostīmu, cepuru vai tērpu īpašnieki, kuri iepriekš būs pieteikuši savu dalību pavasara tērpu konkursā, gājiena noslēgumā saņems vērtīgas balvas.

6.  Konkursa uzdevums:

6.1. No dalībnieku vidus izvēlēties sešus atraktīvāko tērpu un cepuru autorus, kuri pieteikuši savu dalību konkursā un kuru kostīma, aksesuāra vai tēla noformējumā ir izmantota Lieldienu vai pavasara tematika;

6.2. Tēla noformēšanai dalībnieks var izmantot jebkuru materiālu pēc paša izvēles, kas nav kaitīgs videi, dalībnieka un apkārtējo veselībai;

6.3. Noformējot tēlu, konkursa dalībnieki var izmantot, maskas, cepures, aksesuārus un ķermeņa vai sejas apgleznošanas metodi;

6.4. Dalībnieki savus tēlus var prezentēt ar kustību, deju, dziesmu vai citu kustības vai skaņas izpausmes veidu;

6.5.Konkursa dalībniekus vērtēs neatkarīga žūrija;

6.6 Pēc minētā termiņa (2015. gada 5.aprīlis, plkst.16.00) prezentētie tērpi netiks vērtēti.

7.  Konkursa izsludināšanas kārtība:

7.1. Konkurss tiek izsludināts SIA „Rīgas meži” organizētā Lieldienu pasākuma „Raibie pavasara svētki” ietvaros;

7.2. Konkursa nolikums tiek publicēts, SIA „Rīgas meži” mājas lapā www.rigasmezi.lv

8.  Pieteikšanās kārtība:

8.1. Konkursam var pieteikties ikviens, kurš ir izpildījis konkursa uzdevumu;

8.2. Pieteikties konkursam var, reģistrējoties pie pasākuma vadītājiem tikai konkursa norises dienā, sākot no plkst. 14.45, pretī saņemot dalībnieka kārtas numuru;

8.3. Konkursā nevar piedalīties SIA „Rīgas meži” darbinieki.

9.   Konkursa dalībnieki:

9.1. Visi pasākuma „Raibie pavasara svētki” apmeklētāji, kuri līdz plkst. 15.30 ir pieteikuši savu dalību konkursā, izpildījuši konkursa uzdevumu un saņēmuši konkursa dalībnieka kārtas numuru.

10.   Konkursa norise:

10.1. Plkst.15.30 visi gājiena dalībnieki ar pilnībā noformētu tērpu un aksesuāriem pulcējas krustojumā pie kafejnīcas „Mežapuķe” un organizētā parādē pa Ostas prospektu dodas uz Pasākumu pļavu. Gājienu vada pasākuma vadītāji;

10.2. Svētku gājiens beidzas pie skatuves. Gājiena noslēgumā konkursā reģistrējušos dalībniekus vērtē žūrijas komisija, no dalībnieku vidus izvēloties viskrāsaināko, radošāko un atraktīvāko pavasara un Lieldienu tērpu;

10.3. Vadītāji pa vienam izsauc dalībniekus pēc kārtas numuriem. Konkursants prezentē savu tērpu, un žūrijas komisija to izvērtē desmit ballu sistēmā.

11.   Vērtēšanas kārtība:

11.1. Žūrijas uzdevums ir izvēlēties visradošāko, viskrāsaināko, visatraktīvāko pavasara un Lieldienu tēlu saskaņā ar konkursa uzdevumu;

11.2. Konkursā reģistrējušos dalībniekus vērtē žūrijas komisija piecu neatkarīgu ekspertu sastāvā;

11.3. Žūrijas sastāvā ir pieci neatkarīgi kultūras un mākslas nozares eksperti: pārstāvis no folkloras kopas „Pērlis”, Latvijas Baltkrievijas kultūras biedrības māksliniece, Latvijas Krievu kultūras biedrības māksliniecisko kolektīvu vadītāja, floristikas skolas pedagogs, masu kultūras pasākumu režisore;

11.4. Žūrija vērtē konkursa dalībniekus punktu skalā no 1 līdz 10, kur 1 ir viszemākais vērtējums, 10 – visaugstākais vērtējums;

11.5. Piešķirot vērtējumu, žūrija ņem vērā tēla atbilstību konkursa tematikai, tēla kopējo prezentāciju un konkursa dalībnieka atraktivitāti;

11.6. Konkursa dalībnieki tiek vērtēti divās kategorijā: visi dalībnieki līdz 14 gadu vecumam un visi dalībnieki pēc 14 gadu vecuma.

12.  Konkursa balvu fonds:

12.1. Kopējais balvu fonds Lieldienu pasākumam „Raibie pavasara svētki” Pavasara kostīmu un cepuru parādei ir 200 EUR. Šī naudas summa ir sadalīta sešām nominācijām:

a) Vecuma grupā līdz 14 gadiem:

  1. Pirmā vieta – 50 EUR,
  2. Otrā vieta – 30 EUR,
  3. Trešā vieta – 20 EUR.

 b) Vecuma grupā pēc 14 gadiem:

  1. Pirmā vieta – 50 EUR,
  2. Otrā vieta – 30 EUR,
  3. Trešā vieta – 20 EUR.

c) Veicināšanas balvu – Lieldienu gigantisko omleti (bez maksas) saņem visi konkursa dalībnieki, kuri piedalījās Lielās Pavasara parādes gājienā.

13.   Konkursa noslēgums:

Pēc konkursantu apbalvošanas visi gājiena dalībnieki bez maksas tiek cienāti ar gigantisko Lieldienu omleti. Piederību parādes dalībniekiem apliecina uz rokas uzspiests zīmodziņš vai balons, ko katrs dalībnieks pirms gājiena saņem no pasākuma organizatoriem.


Kontaktpersona: Inese Pētersone

[email protected]

Citi raksti

Skatīt visus

Sarunu festivāla LAMPA plakāts

18.06.2024.

RĪGAS MEŽI sarunu festivālā LAMPA aicina uz diskusiju “Vai var pārdot svaigu gaisu?”

“Koksne mežā nav vienīgā vērtība! Atbildīgs meža apsaimniekotājs plāno un uztur arī citas dabas vērtības, no kurām ir vai nākotnē būs iespējams nopelnīt,” tā apgalvo SIA “Rīgas meži” valdes...

Bērna zīmējums

17.06.2024.

RĪGAS MEŽI sadarbībā ar Ziedoņa muzeju izsludina Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursu

SIA “Rīgas meži” sadarbībā ar Ziedoņa muzeju aicina bērnus piedalīties Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursā. Tajā jo īpaši tiek aicināti piedalīties Rīgas dažādu apkaimju un biedrību...

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...