8. un 9. septembrī Mežaparkā - čempionāts "Kokkopis 2012"

Šā gada 8. un 9. septembrī kultūras un atpūtas parkā "Mežaparks" notiek pirmais Baltijas kokkopju-arboristu čempionāts "Kokkopis 2012". Pasākuma rīkotāji - Latvijas Kokkopju-Arboristu biedrība (LKAB) sadarbībā ar Lietuvos Arboristikas Centras (LAC). Ģenerālsponsori: SIA "Rīgas meži", "STIHL".


ČEMPIONĀTA PROGRAMMA

2012. gada 8.-9. septembris

Piektdiena, 7.septembris - Dalībnieku ierašanās

No 19.00 Dalībnieku ierašanās, ekipējuma pārbaude. Informācijas centrā dalībnieks
reģistrējas un saņem informatīvos materiālus. Viesi un līdzjutēji čempionāta norisē
piedalās bez maksas.

Sestdiena, 8. Septembris - Priekšsacīkstes

7.00-8.20 Dalībnieku ierašanās, ekipējuma pārbaude, reģistrēšanās, starta numura izloze.

8.45 Parāde, karoga uzvilkšana un čempionāta atklāšana.

9.00 Sacensības 5 disciplīnās

9.30 – apt. 18.00 Izklaides pasākumi lieliem un maziem

21.00- ... Vispārēja ballēšanās, spēlē „Iedomu spārni" (www.iedomusparni.lv)

Svētdiena, 9. Septembris - Fināls, dalībnieku aizbraukšana

9.00 Finālsacensības.

14.30 Apbalvošana, karoga nolaišana.

 

CHAMPIONSHIP PROGRAM

September 8-9, 2012

Friday, September 7 - Arrival of participants

From 19:00 Arrival of participants, equipment inspection. Registration and receiving information materials at Information Center. Entry for guests and supporters – free of charge.

Saturday, September 8 - Preliminary round

7:00 to 8:20 Arrival of participants, equipment inspection, registration, start number lottery.

8:45 Parade, flag hoisting, opening ceremony

9:00 Competition (5 disciplines)

9.30 AM – approx. 18:00 PM event catering for children and adults

21:00-... event party with "Wings of Imagination" (www.iedomusparni.lv)

Sunday, September 9  -   Final and departure

9:00 Final competition.

14:30 Award ceremony, flag lowering.

 

Čempionāta svarīgākās iezīmes

Čempionāta devīze: „Sevi parādīt, uz citiem paskatīties"

Mērķis: Būt starp savējiem un izjust kokkopju-arboristu garu - jautrību, draudzību un azartu.

Sacensību  vietas atrodas tuvu cita  citai,  lai dalībniekiem  un  līdzjutējiem čempionāta laikā nebūtu jāizmanto automašīnas.

Notiks nieciņu tirdziņš, kurā aicināti piedalīties visi tirgotāji, kas piedāvā kokkopjiem-arboristiem noderīgas lietas.

Būs vairākas darbnīcas, kurās varēs darboties ģimenes locekļi un līdzjutēji, izpaužot savu radošo garu.

 

Čempionāta nolikums

Laiks un vieta:

2012.gada 8.-9. septembris, Rīga, Ostas prospekts 11, kultūras un atpūtas parks „Mežaparks”.

GPS koordinātes:

WGS84 Lat/Lon (dd): 57.01522531247529 24.15030956268311

WGS84 Lat/Lon (dms): 57° 0' 54.81" 24° 9' 1.116"

Dalībnieki:

Čempionātā aicināti piedalīties kokkopji-arboristi. Dalībnieku vecums, dzimums un meistarība nav limitēti. Čempionāta sacensību vērtējumā piedalās tikai pieteiktie dalībnieki.

Pieteikumi:

Pieteikumu veidlapa par piedalīšanos čempionātā elektroniski jānosūta līdz 1. septembrim uz e-pastu [email protected].

Dalības maksa:

Neatkarīgi no disciplīnu skaita, kurās plāno piedalīties, Ls 28,- (40,- EUR). LKAB biedriem, kuri ir nokārtojuši savas finansiālās saistības, atlaide 50 % no dalības maksas. Līdzjutējiem, ģimenes locekļiem un citiem interesentiem čempionāta apmeklēšana ir bez maksas.

Dalības maksa līdz 5. septembrim ieskaitāma LKAB kontā:

Saņēmējs: Latvijas Kokkopju - Arboristu biedrība

Reģ.Nr.: 40008129058

Banka: SEB Unibanka

SWIFT: UNLALV2X

IBAN: LV22 UNLA 0050 0122 9122 8 (LVL)

Maksājuma mērķis: dalības maksa (finansiālais atbalsts vai cits mērķis), vārds, uzvārds.

Ja dalības maksa tiek maksāta, ierodoties uz vietas, tad LKAB biedriem, kuri ir nokārtojuši savas finansiālās saistības, tā ir 28,- LVL, pārējiem dalībniekiem 35,- LVL (50,- EUR)

Dalībnieku apmešanās:

Ierādītā vietā, kurā izvieto līdz paņemtās teltis, vai Lielās estrādes telpās, kur izvieto līdzpaņemtos matračus. Līdzjutēji apmetas kopā ar dalībniekiem ierādītajā telšu vietā vai telpās.

Ārpus dalībniekiem un līdzjutējiem norādītās vietas automašīnas un teltis novietot nedrīkst.

Katrs dalībnieks ir atbildīgs par atkritumu savākšanu savas nometnes teritorijā.

Drošības noteikumi:

Ar kokkopja-arborista ekipējumu un darbarīkiem ir aizliegts rīkoties personai, kura atrodas alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu iespaidā. Noteikumu neievērotājus pie sacensībām nepielaidīs vai arī netiks ieskaitīti viņu rezultāti.

Par ekipējuma atbilstību tehniskajiem noteikumiem un darbībām ar to atbild ekipējuma īpašnieks. Iesniedzot apliecinājumu par veselības stāvokli, dalībnieks uzrāda inventāru, ko izmantos sacensībās, un tehniskais darbinieks pārbauda tā atbilstību tehniskajiem noteikumiem.

Par drošības noteikumu pārkāpšanu dalībnieks nekavējoties tiek diskvalificēts. Pēc tiesnešu kolēģijas lēmuma var tikt diskvalificēts ikviens dalībnieks, ja ir pamatotas aizdomas, ka viņš atrodas alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē.

Pārvietošanās ar transportlīdzekļiem nometnes teritorijā un čempionāta norises vietā un laikā aizliegta.

Peldēšanās ūdenstilpēs čempionāta norises vietās notiek uz pašu čempionāta dalībnieku atbildību. Čempionāta organizatori neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem.

Par huligānisku vai aizskarošu uzvedību pasākuma laikā dalībnieks tiek diskvalificēts pēc tiesnešu kolēģijas lēmuma.

Sacensību veidi:

Pēdas tehnika (Footlock)

Brīvais kāpiens

Arborista glābšana

Kāpšanas virves uzstādīšana

Darba pozīciju sasniegšana


Sacensību vērtēšana:

Dalībnieki sacenšas 5 sacensību veidos, izcīnot vietu atbilstoši to nolikumiem (nolikumi tiks publiskoti līdz 1. septembrim). Nevienā disciplīnā nav paredzētas atsevišķas finālsacensības. Disciplīnu nolikumus, drošības noteikumus un rezultātus izliek stendā pie katras starta vietas. Katrā sacensību disciplīnā apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus. Sacensību kopvērtējumā pirmo sešu vietu ieguvēji cīnās finālā.

Kopvērtējums:

Vērtējumam tiek saskaitītas izcīnītās vietas atsevišķos sacensību veidos. Ja kādā no sacensību veidiem dalībniekam nav vērtējuma, tad šajā veidā iegūst dalītu pēdējo vietu atbilstoši vērtēto dalībnieku skaitam.

Augstāku vietu kopvērtējumā iegūst dalībnieks ar mazāko vietu summu. Vienāda rezultāta gadījumā vietu izšķir lielāks vietu skaits ar mazāko vērtību (t.i., kam vairāk pirmo vietu, otro vietu utt.).

Vispārējie nosacījumi:

Dalībnieki startē izlozēto starta numuru secībā. Dalībnieki sacensību laikā ievēro attiecīgo sacensību veidu drošības noteikumus. Sacensību tiesnesim ir tiesības nepielaist pie starta vai anulēt rezultātus, iesniedzot rakstisku pamatojumu galvenajam tiesnesim. Lai noskaidrotu nedalītas vietas, var tikt organizēta atkārtota sacensība. Neierašanās gadījumā uz atkārtotu startu tiek piešķirta zemākā no dalītajām vietām. Protesti tiek izskatīti, iesniedzot tos tikai rakstveidā pēc Ls 50,- nodrošinājuma iemaksas. Ja protesta prasība tiek atzīta par pamatotu, drošības nauda tiek atgriezta.

 

Apbalvošana:

Tiek apbalvoti pirmo 3 vietu ieguvēji atsevišķos sacensību veidos un pirmo 6 vietu ieguvēji kopvērtējumā, kas arī cīnās finālā sacensību otrajā dienā. Sacensību organizatori un atbalstītāji var piešķirt papildus balvas.

 

Informācijas apmaiņa:

Jautājumi, priekšlikumi, pieteikumu sūtāmi pa e-pastu: [email protected]

 

Rīcības komiteja papildnosacījumus par drošības prasībām, ierobežojumiem un detalizētu informācijas bloku publicēs līdz 1. septembrim.

Citi raksti

Skatīt visus

Sarunu festivāla LAMPA plakāts

18.06.2024.

RĪGAS MEŽI sarunu festivālā LAMPA aicina uz diskusiju “Vai var pārdot svaigu gaisu?”

“Koksne mežā nav vienīgā vērtība! Atbildīgs meža apsaimniekotājs plāno un uztur arī citas dabas vērtības, no kurām ir vai nākotnē būs iespējams nopelnīt,” tā apgalvo SIA “Rīgas meži” valdes...

Bērna zīmējums

17.06.2024.

RĪGAS MEŽI sadarbībā ar Ziedoņa muzeju izsludina Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursu

SIA “Rīgas meži” sadarbībā ar Ziedoņa muzeju aicina bērnus piedalīties Krāsaino pasaku atstāstu un zīmējumu konkursā. Tajā jo īpaši tiek aicināti piedalīties Rīgas dažādu apkaimju un biedrību...

Pieci cilvēki stāv pie plāksnes uz molberta, blakus plīvo karogs, fonā ēka

20.05.2024.

RĪGAS MEŽI atklāj galvaspilsētas krāsainās puķu dobes

“Krāsainas kā pasakas būs šīs vasaras Rīgas puķu dobes, kuras veido SIA “Rīgas meži” darbinieki,” to 2024. gada vasaras puķu dobju atklāšanas pasākumā 20. maijā “Krāsainā pirmdiena” uzsvēra...