2023.gads “Rīgas mežos” – izaicinājumi, inovācijas un uzvaras

Attēlā ir mežs un meža ceļš
Taka Vilku kalnos, Daugavas mežniecībā, projekts #RadiTakasRīgasMežos
Foto: "Rīgas meži"

2023.gadu uzņēmumā “Rīgas meži” pamatā raksturo daži, bet jaudīgi vārdi – izaicinājumi, inovācijas un ilgtspēja, uzvaras un panākumi. Tie saistīti gan ar mežu un galvaspilsētas dārzu un parku apsaimniekošanu, uzņēmuma pārvaldību, attīstību un finansēm, ar vides izglītību un rekreāciju, gan arī ar kopējo situāciju mežsaimniecības nozarē – uzsver “Rīgas mežu” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra.

Izaicinājumi

Viens no lielākajiem “Rīgas mežu” izaicinājumiem 2023.gadā bija uzņēmuma finanšu stabilitātes nodrošināšana, jo kokmateriālu un zāģmateriālu tirgū bija cenu kritums, kā arī pārdošana bija salīdzinoši neaktīva.

Atbilstoši kopējai situācijai tirgū, salīdzinot ar pērnā gada 11 mēnešiem, samazinājušās arī “Rīgas mežu” kokmateriālu vidējās cenas – apaļkokam par 22% un zāģmateriālam pat par 25%.

Būtiskākie ieņēmumi 11 mēnešos bija no kokmateriāliem – 14,04 miljoni eiro. “Rīgas mežu” neto apgrozījums jeb ieņēmumi no pamatdarbības 11 mēnešos sasnieguši 20,34 miljonus eiro, bet peļņa ir 0,8 miljoni eiro.

Otrs būtiskais izaicinājums saistīts ar laika apstākļiem un to radītajām sekām. Proti, vasarā un rudenī mežam un parkiem lielus postījumus nodarīja sausums, kā arī pārmērīgais mitrums un stiprie vēji, kas bija vieni no ievērojamākajiem pēdējā desmitgadē. Savukārt ziemas sākumā tika pieredzētas snieglieces un snieglauzes.

Šogad mežos bija ievērojami egļu astoņzobu mizgrauža postījumi. Izvietojot feromonu slazdus, cērtot sanitārās cirtes un rūpīgi sekojot līdzi situācijai, kopumā kaitēkļu ierobežošanas pasākumu rezultāti vērtējami kā labi.

Pārvaldība

Uzņēmuma darbības un pārvaldības procesu pilnveide vērsta uz racionālas, efektīvas un ilgtspējīgas darbības nodrošināšanu un attīstību.

Piemēram, gada sākumā “Rīgas mežu” padome apstiprināja grozījumus uzņēmuma Vidēja termiņa stratēģijā 2019.–2025. gadam. Savukārt gada beigās izstrādāts Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam projekts.

Lai novērstu tirgus un konkurences kropļošanu, ievērojot Valsts kontroles un Konkurences padomes norādījumus, kā arī Rīgas domes un “Rīgas mežu” padomes lemto, 2023.gadā tika veikti būtiski priekšdarbi uzņēmuma iziešanai no apaļkoku pārstrādes biznesa.

Ikdienas darba efektivizācijā un vienkāršošanā būtisks solis bija dokumentu vadības sistēmas EDUS praktiskas darbības uzsākšana. Tajā integrētas dažādas iekšējās dokumentu sistēmas. Savukārt finanšu pārvaldības jomā ieviests biznesa inteliģences risinājums – ilgtspējīga datu noliktava, analīzes un vizualizācijas platforma. Tā nodrošina padziļinātu datu analīzi, analīzē balstītu lēmumu pieņemšanu, paātrina un pilnveido dažādu pārskatu iegūšanu u.c. 

Inovācijas un ilgtspēja

Tās kļuvušas par neatņemamām “Rīgas mežu” sastāvdaļām. Uzņēmums lielu uzmanību pievērš Zaļā kursa mērķu sasniegšanai, lai Eiropā līdz 2050.gadam panāktu klimatneitralitāti.

Piemēram, “Rīgas meži” veido ilgtspējīgākus apstādījumus, pāriet uz videi draudzīgāku tehniku, uzsākta saules paneļu uzstādīšana elektroenerģijas ieguvei, tiek īstenoti zaļie iepirkumi u.c. Tāpat “Rīgas meži” pirmie no Latvijas oficiāli pievienojušies Eiropas iniciatīvai par trīs miljardu koku iestādīšanu planētas nākotnei “Three Billion Trees”, lai kompensētu CO2 “pēdu”, samazinātu gaisa temperatūru, saglabātu bioloģisko daudzveidību u.c.

Ieguldot gan pašu līdzekļus, gan piesaistot starptautisko finansējumu, uzņēmums uzsācis  darbu pie dažādu mūsdienīgu un ilgtspējīgu risinājumu ieviešanas. Piemēram, pie satelītdatu un mākslīgā intelekta izmantošana mežu uzraudzībā “Apvārsnis Eiropa” starptautiskajā projektā SWIFTT: "Satelītdati dabas teritoriju uzraudzībai un mežu apdraudējumu monitoringam", nr. 101082732 (“SWIFTT: Satellites for Wilderness Inspection and Forest Threat Tracking”), notiek priekšdarbi, lai uzsāktu kokaudzētavas “Norupe” modernizāciju.

Jauniegādātā daudzfunkcionālā tehnika palīdz operatīvāk kopt galvaspilsētas apstādījumus, bet jaunā meža tehnika ļauj saudzīgāk veikt darbus mežā, piemēram, Mežaparkā. Savukārt Māras dīķī uzstādītas ūdeni attīrošas saliņas. Ar saules baterijām aprīkoto atkritumu urnu presēšanas ierīces palīdz gudrāk un efektīvāk apsaimniekot atkritumus parkos.

“Rīgas mežu” speciālisti 2023.gadā pirmo reizi Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes maģistrantūras studentiem sagatavoja un lasīja kursu “Daudzmērķu un pilsētvides mežsaimniecība”, iepazīstinot ar uzņēmuma unikālo pieredzi. Tāpat “Rīgas mežu” darbinieki ar savu pieredzi inovāciju ieviešanā kā eksperti piedalījās dažādos semināros, konferencēs u.c.

No darbinieku labbūtības un ilgtspējas viedokļa būtiski, ka “Rīgas meži” praktiski pievienojušies iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par uzņēmuma darbiniekiem, viņu veselību un drošību. Šogad uzņēmums ieguva Ģimenei draudzīgas darbavietas statusu.

Uzvaras un panākumi

Tikai otro gadu piedaloties “Ilgtspējas indeksā”, “Rīgas meži” ieguva Zelta kategoriju. Tas galvenokārt ir labas korporatīvās pārvaldības rezultāts, jo viens no augstākajiem vērtējumiem (94,7% no 100% iespējamajiem) iegūts sadaļā “Stratēģija”, kurā eksperti vērtē organizāciju pārvaldības principus, lēmumu pieņemšanas procesus, faktisko sniegumu un ietekmi. Tāpat “Rīgas meži” šajā prestižajā reitingā ieguva vienu no īpašajiem apbalvojumiem – titulu “Ilgtspējas čempions”, kas tiek piešķirta dalībniekam, kurš gada laikā uzrādījis visstraujāko progresu (uzņēmuma sniegums gada laikā uzlabojies par 20%).

“Rīgas meži” kā potenciālā darba vieta ir interesanti jauniešiem. To apliecina fakts, ka uzņēmums šovasar bija trešais lielākais darba devējs Latvijā Nodarbinātības valsts aģentūras jauniešu vasaras darba projektā. “Rīgas mežo” šovasar strādāja 150 jaunieši un visiem pat nebija iespējams nodrošināt darba vietas.

Šogad “Rīgas meži” pirmo reizi saņēma Valsts vides dienesta (VVD) Zaļo izcilības balvu par sadarbību, t.sk. par kopīgi ar VVD īstenoto kampaņu par tīriem Rīgas un Pierīgas mežiem – #TīriRīgasMeži #VidesSOS. Savukārt Latvijas Darba devēju konfederācija atzinīgi novērtējusi mūs kā veiksmīgu uzņēmumu darba vidē balstītu mācību un prakšu īstenošanā. Īpašs gandarījums ir par to, ka varam būt daļa no jauno profesionāļu sagatavošanas procesa.

Pelnīts novērtējums kolēģu darbam bija divas Ainavu arhitektūras balvas: kategorijā “Ārtelpa” – “Dārzu un parku” Pārdaugavas iecirkņa aprūpētais Arkādijas parks un kategorijā “Personības” – Uzvaras parka galvenā dārzniece Daiga Seņkāne. Viņas lolojums ir arī šī un pagājušā gada Vasaras puķu dobju parādes laureāte – Uzvaras parka Lielā dobe.  

Baltijas mērogā panākums bija uzņēmuma iniciētais 1.Baltijas Starptautiskais Vasaras puķu dobju festivāls – trīs dienas triju galvaspilsētu puķu dobes sacentās par tituliem piecās kategorijās. Rīgā triumfēja Uzvaras parka Lielā dobe – Alsungas brunču krāsas un raksti (aprūpē daļas “Dārzi un parki” Pārdaugavas iecirkņa komanda). Rīgas vasaras puķu dobes bija veltītas Dziesmu un deju svētku 150.gadskārtai.

Vides izglītība

Maijā darbu ar jaunu nosaukumu un Amatu mājas atklāšanu pilnveidotā kapacitātē uzsāka vides izglītības centrs / programma “EkVidO2” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” (iepriekš – “Zaļā klase”), piedāvājot arī desmit jaunas izglītības programmas un dabu izzinošas aktivitātes.

Piemēram, Putnu būrīšu taka, Dabaszinību stunda ārā, Orientēšanās maratons Rīgas centra parkos. “EkVidO2” rīko putnu būrīšu talkas, piedalās dažādos pasākumos, dodas uz skolām. Šogad vides izglītības centra aktivitātēs piedalījušies aptuveni 9700 cilvēku.

Takas un rekreācijas iespējas

Gads tika uzsākts ar jaunu rekreācijas taku projektu #RadiTakasRīgasMežos.

Proti, katru mēnesi tika piedāvātas digitāli marķētas takas uzņēmuma teritorijās – kā mežos, tā arī skaistāko vasaras puķu dobju taku dārzos un parkos. Maršruti tiks papildināti arī turpmāk. Tie pieejami “Rīgas mežu” taku kontā: https://ej.uz/wyb7 (nepieciešama lietotne Komoot).

Rūpējoties par atpūtas iespējām, mežos izveidotas vai atjaunotas atpūtas vietas – soliņi un galdiņi, atjaunots celiņu segums un laipas, arī daudzu iecienītā Cenas tīreļa purva laipa.

Video par svarīgāko “Rīgas mežos” 2023.gadā apskatāms šeit: https://ej.uz/ofza. Novēlam panākumiem bagātu Jauno gadu! Tiekamies mežos, parkos un dārzos!


Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 446 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem, kā arī par 367 ha kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmumam ir vides izglītības centrs un programma “EkVidO2” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS”.

Uzņēmuma objekti un teritorijas atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu.

2021.gadā “Rīgas mežiem” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Tāpat 2021.gadā uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2023.gadā “Rīgas meži” otro reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā – ierindojās Zelta kategorijā, kā arī saņēma balvu “Ilgtspējas čempions” par straujāko izaugsmi Ilgtspējas indeksā.

Lai veicinātu klimatneitralitāti un aizsargātu dabu, 2023.gadā izveidots nodibinājums “Rīgas mežu fonds”. Šajā pašā gadā uzņēmums pievienojās iniciatīvai “Misija Nulle”, kā mērķis ir rūpēties par “Rīgas mežu” darbiniekiem, viņu veselību un drošību, kā arī parakstīja Latvijas Dažādības hartu.

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

[email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

https://www.facebook.com/parksmezhaparks/

https://www.facebook.com/RigasDarziParki

https://www.facebook.com/EkVidO2/

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai. Okera krāsas fons, labajā malā liels zvirbulis, kreisajā malā koku zari
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā piektdienā – Kronvalda parkā

Piektdien, 2024.gada 5.aprīlī plkst. 16.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Kronvalda parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” sestā Pavasara putnu...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai Esplanādē. Zaļš fons un labajā malā liels zvirbulis
Galerija

03.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā ceturtdienā, “Ēnu dienas” ietvaros, talka notiks Esplanādē

Ceturtdien, 2024.gada 4.aprīlī plkst. 10.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Esplanādes parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” piektā Pavasara putnu...