2022.gads uzņēmumā “Rīgas meži” – inovāciju un jaunu risinājumu ieviešanas gads

2022.gadu uzņēmumā SIA “Rīgas meži” raksturo pērn uzsākto darba augļu ievākšana – iepriekš paveiktais šajā gadā ļāvis uzsākt virzību pa inovāciju un jaunu risinājumu ieviešanas ceļu. Proti, 2021.gadā ieliktais pamats nodrošināja, ka “Rīgas meži” Latvijā ir flagmaņi inovāciju īstenošanā daudzmērķu meža plānošanā un kopšanā, tāpat pilnveidota apstādījumu veidošana un kopšana, uzņēmums darbojas atbilstoši labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principiem, liela uzmanība veltīta rūpēm par darbiniekiem, uzņēmums iesaistījies vairāku pētniecības un attīstības projektu īstenošanā, piesaistot to īstenošanai finansējumu u.c.

Kā ikvienam, arī “Rīgas meži”, kopš kara sākuma Ukrainā, bija jāprot strauji, gudri un precīzi reaģēt uz agresijas radītajiem izaicinājumiem. Tas saistīts ar izmaksu pieaugumu darbības nodrošināšanai, ar kokmateriālu produktu svārstīgajām cenām, ar sankcijām u.c.

Uzreiz pēc agresijas Ukrainā “Rīgas meži” nešauboties nostājās kara plosītās valsts pusē. Tāpat tika radīta uzņēmuma sankciju kārtība, izslēdzot no darījumiem ne tikai sankciju sarakstā esošus komersantus, bet arī visus, kam ir kapitāls Krievijā. Tāpat piedāvātas darba iespējas Ukrainas iedzīvotājiem, uzņēmuma darbinieki iesaistītās atbalsta sniegšanā un “Rīgas meži” ziedoja līdzekļus Ukrainai un tās iedzīvotājiem.


Svarīgi, ka 2022.gada sākumā uz pieciem gadiem atlases procesā izvēlēta un apstiprināta “Rīgas meži” valde – vadības komanda, kurā katram no trim locekļiem ir savas atbildības jomas.


Jauni sasniegumi un mūsdienīga pārvaldība

2022.gadā pirmo reizi vēsturē uzņēmums piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu. Tāpat šogad pirmo reizi “Rīgas meži” sagatavoja Ilgtspējas pārskatu.


2022.gads vēsturē ieies kā pirmais, kad uzņēmums nodrošināja un uzsāka dalību vairākos pētniecības un attīstības projektos, t.sk. starptautiskos, kā arī nodrošināja dažādu starptautisko finanšu instrumentu līdzekļu piesaisti. Šie projekti ir nozīmīgi uzņēmuma turpmākajai attīstībai. Tie ir par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un klimata pārmaiņām, par IT izmantošanu meža kopšanas uzlabošanā, par koku stādu kvalitātes uzlabošanu un aizsardzību, par satelītu datu izmantošanu dabas teritoriju uzraudzībā.


2022.gadā “Rīgas meži” ar pilnu jaudu turpināja ieviest labas korporatīvās pārvaldības principus, lai uzņēmums kļūtu vēl caurspīdīgāks un efektīvāks. Piemēram, izstrādātas un aktualizētas vairāk nekā 20 uzņēmuma darbību regulējošas politikas un dokumenti, kas praktiski iedzīvināti – Interešu konflikta un korupcijas novēršanas politika, Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politika, Trauksmes celšanas politika, Risku pārvaldības un iekšējās kontroles vides atbilstības politika, Korporatīvās pārvaldības politika, Ētikas kodekss u.c.


Veikts darbs saistībā ar dokumentu vadības un darbības procesu sakārtošanu, IT drošības uzlabošanu.


Būtiski, ka šogad pirmo reizi uzņēmuma gada pārskats par 2021.gadu sagatavots atbilstoši Eiropas Savienības (ES) apstiprinātajiem Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Tas bija nozīmīgs solis “Rīgas meži” pārvaldības sakārtošanā finanšu plānošanas, pārraudzības un kontroles jomā. Tas nodrošina, ka uzņēmuma darbības rādītāji ir starptautiski salīdzināmi, t.sk. ar līdzvērtīgiem uzņēmumiem citās ES valstīs. Sagatavojot pārskatu, pārvērtēti arī uzņēmuma bioloģiskie aktīvi, kas būtiski palielinājuši “Rīgas meži” vērtību. 

2022.gadā “Rīgas meži” īstenoja dažādas personāla ilgtspējas, attīstības un komandas stiprināšanas aktivitātes. Tika rīkotas apmācības par krīzes un pārmaiņu vadību, veselību, finanšu pratību, laika plānošanu. Tāpat ieviesti personālvadības rīki darba snieguma, darba vides un darbinieku iesaistes novērtēšanai. Šogad uzņēmumā digitalizēti vairāki personāla lietvedības un uzskaites procesi.    


Tādējādi ne tikai formāli izpildītas dažādas normatīvo aktu prasības, bet uzņēmumā “Rīgas meži” tiek īstenoti konkrēti un jēgpilni pasākumi, kas nodrošina mūsdienīgu un labu korporatīvo pārvaldību.


Latvijā inovatīvs pavērsiens meža kopšanā: meža ainavu dizaina plāns ir kā glezna!

“Rīgas meži” ir pirmie un pagaidām vienīgie Latvijā, kas meža kopšanā izmanto pilnīgi jaunu pieeju. Proti, katrai vērtīgajai mežaudzei tiek izstrādāts individuāls meža ainavu dizaina plāns. Šāda pieeja nodrošina, ka mežs tiek apsaimniekots atbilstoši tajā esošajām vērtībām un saskaņā ar uzņēmumam piešķirto starptautisko sertifikātu prasībām – videi draudzīgi, ekonomiski pamatoti, sociāli atbildīgi un ilgtspējīgi.


Šāda pieeja Latvijā ir inovatīvs pavērsiens meža apsaimniekošanā, kas nodrošina gan maksimāli saudzīgu mežizstrādi, gan dabas vērtību saglabāšanu un atpūtas iespēju attīstību. Katrā meža ainavu dizaina plānā precīzi iezīmēts gan mežaudzes zonējums, kas veidots atbilstoši konkrētajā teritorijā esošajām specifiskajām dabas vērtībām, gan plānotie darbi un to veidi, lai veicinātu šo vērtību saglabāšanu un uzlabošanu.


“Rīgas Meži” mežinieki saka: “Meža ainavu dizaina plāns ir kā glezna!” 2022.gadam uzņēmuma speciālisti sagatavojuši jau 16 ainavu dizaina plānus vērtīgajām mežu teritorijām.


Meža ainavu dizaina plānu izstrādi paredz pērn veiktie grozījumi “Meža apsaimniekošanas plānā” un to ieviešana dzīvē – samazinātas mežsaimniecisko darbu platības, lielāku nozīmi piešķirot bioloģiski vērtīgo, dabas un rekreācijas teritoriju saglabāšanai un attīstībai.


Ar meža kopšanas darbiem tiek iepazīstināta sabiedrība, turklāt pirms pilsētas meža kopšanas, kā tas bija Juglas mežā, tiek veikta sabiedriskā apspriešana, tiek uzklausīti un ņemti vērā argumentēti viedokļi. Tāpat informācija tiek sniegta pašvaldībām, nozares speciālistiem un zinātniekiem.


Inovācijas “Dārzos un parkos”

Rīgas parkos un dārzos aizvadītajā gadā īstenoti vairāki inovatīvi risinājumi. Proti, efektivizēti darba procesi, stiprināta daļas “Dārzi un parki” kapacitāte. Savukārt, lai apstādījumu kopšana būtu pēc iespējas ērtāka, resursu efektīvāka u.c., arvien vairāk tiek izmantoti elektriskie darbarīki – lapu pūtēji, pļāvēji u.c. 

Tāpat apstādījumi, īpaši iedzīvotāju iecienītās vasaras puķu dobes, kļūst aizvien ilgtspējīgākas. Tajās viengadīgās puķes papildina ilggadīgie ziemciešu un graudzāļu stādījumi – apstādījumi ir pievilcīgi teju visa gada garumā un tiek mūsdienīgi attīstīti. 

Turpinot ilgtspējīgu saimniekošanu un taupot kā uzņēmuma, tā rīdzinieku līdzekļus, rudenī pirmo reizi apstādījumos savāktās lapas u.c. bioloģiskā masa tika novietota “Rīgas meži” izveidotajā Latvijā pirmajā dārzu un parku atkritumu kompostēšanas vietā. Tā tapa, uzņēmumam “Rīgas meži” sadarbojoties ar citu pašvaldības kapitālsabiedrību – SIA “Rīgas ūdens”. Savukārt iegūtais komposts nākamajos gados tiks izmantots galvaspilsētas apstādījumu zemes bagātināšanai, arī šādi ekonomējot līdzekļus.


Godīga konkurence un uzņēmējdarbība: iziešana no apaļkoku pārstrādes biznesa

Ievērojot Valsts kontroles un Konkurences padomes norādījumus, kā arī Rīgas domes un uzņēmuma padomes lemto, gada vidū uzsākts darbs pie “Rīgas meži” iziešanas no apaļkoku pārstrādes biznesa. Tas nepieciešams, lai uzņēmums ievērotu godīgas konkurences un uzņēmējdarbības principus.


Identificēti un izvērtēti scenāriji iziešanai no apaļkoku pārstrādes biznesa, kā arī iezīmēti nākamie soļi. Jau 2023.gada sākumā atklātā iepirkuma procedūrā tiks meklēts darījuma konsultants potenciālo investoru piesaistei un darījuma īstenošanai.


Šajā procesā jebkādu lēmumu sagatavošana un pieņemšana balstās labas pārvaldības, tiesiskuma, caurspīdīguma un aprēķinos balstītos principos. Tāpat uzņēmumam “Rīgas meži” ir būtiski rūpēties kā par kokzāģētavas darbiniekiem, tā arī uzņēmuma reputāciju.


Kokmateriāli

Kokmateriālu cenas gada gaitā bija svārstīgas. Tam pamatā bija karš Ukrainā un sankciju ierobežojumi pret Krieviju un Baltkrieviju. Tas viss ietekmēja arī produkcijas piedāvājumu un pieprasījumu. Lai arī tirgus konjunktūra, t.sk. cenas bija svārstīgas, taču 2022.gada pārdošanas cenas salīdzinot ar 2021.gada cenām gan apaļkoku, gan blakusproduktu (skaida, šķelda, miza) pieauga.


Proti, caurmērā, salīdzinot ar 2021.gadu, vidējā apaļkoku pārdošanas cena pieauga par apmēram 35%, savukārt blakusproduktu, šķeldas un skaidas cena palielinājās vairāk nekā divas reizes, bet mizas cena – par apmēram 30%.


Savukārt zāģmateriāliem būtisks pārdošanas cenu kāpums bija vērojams 2.ceturksnī, bet gada otrajā pusē cenas pakāpeniski samazinājās, un gada beigās nostabilizējās aptuveni 2/3 apmērā no gada maksimālās cenas. Kopumā zāģmateriālu cena 2022.gadā saglabājusies teju nemainīga, salīdzinot ar pērno gadu (samazinājums apmēram 1%).


Neraugoties uz ievērojamiem izaicinājumiem, kas saistīti ar cenu kāpumu, darba spēka pieejamību, 2022.gadā uzņēmums nodrošināja stabilu iepriekš plānoto darbu izpildi ražošanā un mežu apsaimniekošanā, tika galā ar vētru, kukaiņu radītajiem postījumiem.


Par SIA “Rīgas meži”

SIA “Rīgas meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums. Tas rūpējas par 62 000 ha mežiem, 399 ha Rīgas parkiem un apstādījumiem (125 objekti), kā arī par kultūras un atpūtas parku “Mežaparks” (385 ha) un par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava “Norupe” un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”.


“Rīgas meži” objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.


Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības principus. “Rīgas meži” ieguvuši starptautiskus sertifikātus, kas apliecina videi draudzīgu, ekonomiski pamatotu, sociāli atbildīgu un ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu. 

2021.gada septembrī uzņēmumam “Rīgas meži” Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”. 

2022.gadā “Rīgas meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu.


Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

[email protected]

www.rigasmezi.lv

https://www.facebook.com/RigasMezi

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir Rīgas mežu misija, vīzija un vērtības. Balsts fons un zaļi burti

18.04.2024.

Apstiprināta RĪGAS MEŽU pirmā Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Lai nodrošinātu atbildīgu un pēctecīgu uzņēmuma pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, lai jaunā kvalitātē rūpētos par rīdziniekiem, galvaspilsētas viesiem un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī, lai...

Attēlā ir informācija par Rīgas mežu 2023.gada finanšu rādītājiem

17.04.2024.

2023. gads uzņēmumā RĪGAS MEŽI – turpinājums stabilai un ilgtspējīgai izaugsmei

SIA “Rīgas meži” 2023. gadā sekmīgi izpildīja budžetu un sasniedza īpašnieka jeb Rīgas domes noteiktos finanšu mērķus, nodrošinot uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību – liecina 15....

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...