2022.gada pirmajā pusgadā “Rīgas Mežu” apgrozījums pārsniedza 10,9 miljonus eiro; pieaugušas ražošanas un uzturēšanas izmaksas

“Rīgas Mežos” 2022.gada pirmais pusgads bijis veiksmīgs – neto apgrozījums sasniedza 10,95 miljonus eiro, kas ir par 1,92 miljoniem eiro jeb 21% vairāk nekā pērn pirmajā pusgadā. Teju pusi jeb 49% “Rīgas Mežu” apgrozījuma veidoja apaļkoku pārdošana – liecina uzņēmuma sešu mēnešu operatīvais finanšu pārskats.

“Rīgas Mežu” valdes priekšsēdētāja Anita Skudra: “Esam strādājuši atbilstoši plānotajam un pat vēl labāk. Nozīmīgākie darbi veikti mežsaimniecībā un Rīgas apstādījumu apsaimniekošanā, kā arī uzņēmuma pārvaldības un sabiedrības informēšanas jomās”. Viņa norāda, ka pirmajā pusgadā kokmateriālu cenas saglabājās salīdzinoši augstas, tikai jūnijā bija vērojama cenu samazināšanās. Savukārt apaļkoku cenas pieaugums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, palielinājās teju par trešdaļu jeb 32%, zāģmateriāliem – par 16%. Pieprasījums pēc energokoksnes un tās cenas joprojām augstas, piemēram, šķeldas un malkas cenas gada laikā dubultojušās.

Galvenie finanšu rādītāji

Līdzīgi kā pērnā gada pārskats, arī šis sagatavots atbilstoši Eiropas Savienības Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem (SFPS). Veidojot 2021.gada pārskatu,  vienlaikus tika pārvērtēti uzņēmuma bioloģiskie aktīvi, kas būtiski palielināja “Rīgas Mežu” vērtību, kas atspoguļojas arī salīdzinot 2021.gada un 2022.gada pirmo sešu mēnešu finanšu rādītājus – tie kļuvuši lielāki.

“Rīga Mežu” peļņa pirmajā pusgadā sasniedza 1,7 miljonus eiro (pērn sešos mēnešos: 428 tūkstoši eiro). Peļņas palielinājums skaidrojams gan ar kokmateriālu cenu pieaugumu tirgū, gan ar bioloģisko aktīvu pārvērtēšanu un uzņēmuma iepriekš mērķtiecīgi īstenoto pārvaldības sakārtošanu, t.sk. finanšu vadības jomā. Kā pašvaldības kapitālsabiedrība, “Rīgas Meži” daļu peļņas ik gadu iemaksā pašvaldības budžetā – rīdziniekiem.

Par 200 tūkstošiem eiro jeb par 3% pieaugušas ražošanas un uzņēmuma darbības nodrošināšanas izmaksas, sasniedzot teju 8,1 miljonu eiro (2021.gada sešos mēnešos – 7,9 miljoni eiro). Tas saistīts ar infrastruktūras uzturēšanas, elektroenerģijas un degvielas cenu kāpumu.

Atbilstoši uzņēmuma kapitāla daļu turētāja pārstāvja noteiktajiem “Rīgas Mežu” finanšu mērķiem, neto peļņas rentabilitātei jābūt vismaz 4% no apgrozījuma; pirmajā pusgadā šis rādītājs ir 16%. Savukārt, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti, likviditātes koeficientam jābūt ne mazākam kā 1; pirmajā pusgadā tas bija 4,2, kas nozīmē, ka nepastāv likviditātes risks, tai pat laikā uzņēmuma vadība apzinās inflācijas ietekmi uz naudas līdzekļiem kontā un veic pasākumus līdzekļu racionālai izmantošanai.

Šogad Rīgas domes piešķirtā dotācija nosedz visas izmaksas pašvaldības deleģēto funkciju veikšanai, ko veic uzņēmuma daļa “Dārzi un parki”.  1.pusgadā  izlietota dotācija 1,9 miljoni eiro (pērn – 0,8 miljoni eiro) par darbu izpildi. Dotācija nodrošina teju 400 ha galvaspilsētas parku un apstādījumu kopšanu. Pērn dotācija bija 43% no nepieciešamā, un 2021.gadā aptuveni 2 miljonus eiro “Rīgas Meži” sedza no citiem ieņēmumu avotiem, neieguldot vajadzīgos līdzekļus meža infrastruktūrā.

Nozīmīgākie darbi

Mežsaimniecības jomā dominēja meža atjaunošana un platību papildināšana – atjaunoti teju 600 ha, bet papildināti vairāk nekā 100 ha meža. Pēc pavasara lieguma atsākta jaunaudžu kopšana – 52,73 ha, atjaunoto teritoriju kopšana – 55,69 ha. Notiek darbs pie mežu ainaviskās kvalitātes uzlabošanas, īpaši Rīgā, veicot pameža krūmu kopšanu – gan gar iedzīvotāju iecienīto taku malām, gan citviet mežā, tādējādi nodrošinot labvēlīgākus apstākļus galvaspilsētas meža galvenā koka – priedes, dabiskai atjaunošanai (izkopti 36,80 ha).

Veikti meža ceļu un meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi, grāvju tīrīšana – tādējādi uzlaboti apstākļi vairākos simtos hektāru meža, t.sk. topošā Ķekavas apvedceļam piegulošās teritorijās.

Regulāri tiek veikti arī darbi Rīgas apstādījumos un piegulošās teritorijās – uzturēšana, tīrīšana, apstādījumu veidošana. Iestādītas 52,5 tūkstoši vasaras puķes, 8,5 tūkstoši pavasara puķes, vairāk nekā 200 krūmi, 12 rododendri, vairāk nekā 500 daudzgadīgie augi. Turpinās darbs pie ilgtspējīgu dobju izveides.

Tuvojoties siltākam laikam, izvietoti un uzturēti parkleti, kokaugu un lakstaugu kompozīcijas pārvietojamos traukos. Regulāri tiek veikti nepieciešamie uzlabojumi bērnu rotaļu laukumos, saremontēti aptuveni ap 100 soliņu, uzlabots apstādījumu kopšanas tehniskais nodrošinājums, iegādāti motorizēti robotpļaušanas aparāti, kas uzlabos pļaujamo laukumu kvalitāti un ietaupīs darba resursus. Tiek strādāts pie risinājumiem, lai samazinātu izdevumus par atkritumu nodošanu un to ilgtspējīgi izmantošanu, piemēram, kritušo lapu kompostēšanu.

“Rīgas Meži” pirmo reizi piedalījās sarunu festivālā “Lampa” par ilgtspējīgu urbāno mežu apsaimniekošanu, pirmo reizi piedalījās Ilgtspējas indeksā, iegūstot Sudraba kategorijas balvu, kā arī uzņēmums viens no pirmajiem Latvijā parakstīja iniciatīvu “Nulles tolerance pret korupciju”, kas vairo un nostiprina tā tēlu, reputāciju un atpazīstamību. Tāpat notiek regulāra sabiedrības informēšana, sadarbība ar partneriem, apkaimju iedzīvotājiem, pašvaldībām.

“Rīgas Mežu” 2022.gada otrā pusgada aktualitātes finanšu un attīstības jomā: šī gada investīciju plāna īstenošanas turpināšana, nākamā gada budžeta un investīciju plāna sagatavošana. Būtiski veikt priekšdarbus, lai nodrošinātu uzņēmuma iziešanu no apaļkoku pārstrādes biznesa, atbilstoši Rīgas domes un uzņēmuma padomes lemtajam.

“Rīgas Mežu” sešu mēnešu operatīvās darbības pārskats pieejams uzņēmuma mājaslapā: https://ej.uz/xzdd.

Par SIA “Rīgas Meži”

SIA “Rīgas Meži” ir 2008.gadā dibināts pašvaldības uzņēmums, kas apsaimnieko galvaspilsētai piederošos mežus, dārzus un parkus. Uzņēmums pārziņā ir 62 000 ha meži, 399 ha Rīgas parki un apstādījumi (125 objekti), kā arī kultūras un atpūtas parks “Mežaparks” (385 ha). “Rīgas Meži” rūpējas par šo teritoriju ilgtspējīgu attīstību, bioloģisko daudzveidību un pieejamību sabiedrībai.

Uzņēmumā ir Daugavas, Gaujas, Katrīnas, Rīgas un Tīreļu mežniecības, kā arī kokaudzētava un kokzāģētava “Norupe”. Uzņēmums īsteno vides izglītības programmu “Zaļā klase”.

“Rīgas Mežu” objekti atrodas Rīgas un Jūrmalas pilsētu, kā arī Ādažu, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Ogres, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas novadu teritorijās.

Uzņēmums ievēro labas korporatīvās pārvaldības un ilgtspējas principus. Tam ir piešķirti starptautiskie sertifikāti, kas apliecina atbildīgu mežu apsaimniekošanu, kā arī to, ka mežu produkcija sabiedrībai sniedz sociālos, vides un ekonomiskos ieguvumus.

2021.gada septembrī "Rīgas Mežiem" Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statuss. Savukārt 2021.gada decembrī uzņēmums pievienojās biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” un “CSR Latvia” iniciatīvai “Nulles tolerance pret korupciju”.

2022.gadā “Rīgas Meži” pirmo reizi uzņēmuma vēsturē piedalījās Ilgtspējas indeksā un ieguva Sudraba kategorijas balvu.

 

Papildinformācijai:

Ieva Bērziņa

“Rīgas Meži”

Stratēģiskās komunikācijas un sabiedrisko attiecību daļa

29215857

[email protected]

https://www.facebook.com/RigasMezi

Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir Rīgas mežu misija, vīzija un vērtības. Balts fons un zaļi burti

18.04.2024.

Apstiprināta SIA "Rīgas meži" pirmā Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Lai nodrošinātu atbildīgu un pēctecīgu uzņēmuma pārvaldību un ilgtspējīgu attīstību, lai jaunā kvalitātē rūpētos par rīdziniekiem, galvaspilsētas viesiem un tās apkārtnes iedzīvotājiem, kā arī, lai...

Attēlā ir informācija par Rīgas mežu 2023.gada finanšu rādītājiem

17.04.2024.

2023. gads SIA "Rīgas meži" – turpinājums stabilai un ilgtspējīgai izaugsmei

SIA “Rīgas meži” 2023. gadā sekmīgi izpildīja budžetu un sasniedza īpašnieka jeb Rīgas domes noteiktos finanšu mērķus, nodrošinot uzņēmuma finanšu stabilitāti un ilgtspējīgu attīstību – liecina 15....

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

SIA "Rīgas meži" paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...