19. aprīlī - konference "Veselīgs rīdzinieks - veselā Rīgā"

Šā gada 19. aprīlī Rīgas pilsētas pašvaldības Veselības padome plkst. 09.30-15.20 Rīgas Kongresu nama Lielajā zālē aicina uz konferenci "Veselīgs rīdzinieks - veselā Rīgā. Sabiedrības veselība Rīgas pilsētā". Konferences mērķi - aktualizēt sabiedrības veselības nozīmi cilvēkresursu stiprināšanā kā ekonomiskās attīstības pamatu Rīgas pilsētas pašvaldībā, kā arī informēt speciālistus un iedzīvotājus par sabiedrības veselībā iesaistīto sektoru īstenotajām programmām, pasākumiem un aktivitātēm.

Sabiedrības veselība un labklājība ir sociālekonomiskās un fiziskās vides, kā arī iedzīvotāju spējas izdarīt veselīgu izvēli un viņu dzīves apstākļu izpausme.

Ir zināms, ka sabiedrības veselību neveido vienīgi veselības nozares darba rezultāti – efektīva pieeja veselības pilnveidošanā prasa, lai visi sabiedrības sektori būtu atbildīgi par savu realizēto programmu ietekmi uz veselību un iesaistīti starpsektorālā darbā sabiedrības veselības veicināšanā.

Kopš 2012. gada 15. maija ir apstiprināta Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģija „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” 2012.- 2021. gadam, izstrādāta stratēģijas programma un rīcības plāns, kā arī izveidota Rīgas pilsētas pašvaldības Veselības padome, kura koordinē un realizē starpsektorālo sadarbību sabiedrības veselības jomā pilsētā.

Nepilna gada laikā ir izveidojies veiksmīgs starpinstitūciju dialogs, attīstās motivējoša sadarbība starp pašvaldības institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un iedzīvotāju grupām. Tā ir iespēja realizēt Pasaules Veselības Organizācijas 2006. gadā definēto principu „Veselība visās politikās” pilsētas pašvaldības līmenī.


Pieteikšanās: savu dalību Konferencei lūdzam pieteikt līdz 12. aprīlim pa tālr.67181859 vai pa e-pastu: [email protected]  


KONFERENCES DIENAS KĀRTĪBA

TĒMA

UZSTĀJAS

LAIKS

Dalībnieku ierašanās un reģistrēšanās

9:30 – 10:00

Konferences atklāšana

Nils Ušakovs

Rīgas domes priekšsēdētājs

10:00 – 10:10

Pirmā daļa

10:10 – 11:30

Veselība kā ieguldījuma objekts un ekonomiskās attīstības galvenais resurss

Alina Dūdele

Latvijas Veselības ekonomikas asociācija; MSc Sabiedrības Veselība

10:10 – 10:30

Cilvēks, cilvēkkapitāls un sabiedrības veselība

Dzintars Mozgis

Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos

10:30 – 10:50

Eiropas Veselības stratēģija

"Veselība 2020"

Aiga Rūrāne

Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja

10:50 – 11:10

Rīgas pilsētas pašvaldības Sabiedrības veselības stratēģija „Veselīgs rīdzinieks – veselā Rīgā” 2012. – 2021. gadam izveide un ieviešana

Olga Veidiņa

Rīgas pilsētas pašvaldības Veselības padomes priekšsēdētāja/

RD Sociālo jautājumu

komitejas priekšsēdētāja

11:10 – 11:30

Pārtraukums (Sulu pauze)

11:30 – 11:45

Otrā daļa

11:45 – 13:30

Rīgas Zaļi-zilā struktūra veselīgam dzīvesveidam

Andris Ločmanis

RD Pilsētas attīstības

departamenta Stratēģiskās vadības pārvalde

11:45– 12:00

Medikamentu un citu sadzīves bīstamo atkritumu savākšanas nozīme apkārtējās vides apstākļu uzlabošanai

Askolds Kļaviņš

RD Mājokļu un vides departamenta direktora vietnieks,

Vides pārvaldes priekšnieks

12:00 – 12:15

 

Satiksmes drošība un velossatiksmes attīstība

Jānis Andiņš

RD Satiksmes departamenta Transporta būvju plānošanas pārvaldes Projektēšanas dokumentācijas nodaļas vadītāja vietnieks

12:15 – 12:30

Cilvēka veselībai droša vide

Dainis Turlais

RD Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas

priekšsēdētājs

12:30 – 12:45

Īstenotās programmas

sportiskas sabiedrības attīstībai

Dina Vīksna

RD Izglītības, kultūras un sporta

departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes priekšniece - direktora vietniece

12:45 – 13:00

Rīgas pašvaldības sociālā atbalsta sistēma sabiedrības veselības kontekstā

Inese Švekle

RD Labklājības departamenta

direktore

13:00 – 13:15

Izaicinājums – būt veselam! Veselības veicināšana un slimību profilakse Rīgā

Irēna Kondrāte

RD Labklājības departamenta

Veselības pārvaldes

priekšniece

13:15 – 13:30

Pusdienu pārtraukums (Kafijas pauze)

13:30 – 14:00

Trešā daļa

14:00 – 15:00

Izglītības iestāžu ieguldījums veselības veicināšanā – veselību veicinošo izglītības iestāžu kustība Rīgas pilsētā

Anna Vladova

Rīgas 80.vidusskolas

direktore

14:00 – 14:10

Atkritumu ekoloģiskā apsaimniekošana, ražojot atjaunojamo enerģiju, nodarbojoties ar lauksaimniecību un vides apsaimniekošanu

Raimonds Timma

SIA „Getliņi EKO „

valdes loceklis

14:10 – 14:20

Daugavas promenādes Ķengaraga apkaimē izbūve – pieejamas vides radīšana visu veidu atpūtai

Dmitrijs Pavlovs

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas izpilddirektors

14:20 – 14:30

Mežaparka infrastruktūras izbūve – vides labiekārtošana, drošai un aktīvai atpūtai dažāda vecuma iedzīvotājiem

Andrejs Kondratjuks

SIA "Rīgas meži"

valdes loceklis

14:30 – 14:40

Nevalstisko organizāciju ieguldījums sabiedrības veselībā sadarbībā ar pašvaldību

Uldis Līkops

Latvijas Sarkanā Krusta

ģenerālsekretārs

14:40– 14:50

Rīgas pagalmu talkas attīstība – vides sakārtošana, sabiedrības līdzdalība un līdzatbildība

Baiba Giptere

Asociācijas „Latgales priekšpilsētas attīstībai”

valdes priekšsēdētāja

14:50 – 15:00

Noslēgums

Konferences kopsavilkums

15:00 - 15:20

 

Konferenci moderēs: RD Labklājības departamenta Veselības pārvaldes priekšniece Irēna Kondrāte


Citi raksti

Skatīt visus

Attēlā ir logo - austoša saule uz kāpas fona, saulē ir trīs priežu silueti
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI paraksta līgumu par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu

Šodien, 2024. gada 4. aprīlī SIA “Rīgas meži” parakstīja līgumu ar SIA “Stiga RM” par kokzāģētavas “Norupe” pārdošanu. Pārdošanas process īstenots, ievērojot labas pārvaldības principus, saskaņā ar...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai. Okera krāsas fons, labajā malā liels zvirbulis, kreisajā malā koku zari
Galerija

04.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā piektdienā – Kronvalda parkā

Piektdien, 2024.gada 5.aprīlī plkst. 16.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Kronvalda parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” sestā Pavasara putnu...

Afiša Pavasara putnu būrīšu talkai Esplanādē. Zaļš fons un labajā malā liels zvirbulis
Galerija

03.04.2024.

RĪGAS MEŽI turpina Pavasara putnu būrīšu talkas. Šajā ceturtdienā, “Ēnu dienas” ietvaros, talka notiks Esplanādē

Ceturtdien, 2024.gada 4.aprīlī plkst. 10.00 SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajā Esplanādes parkā notiks uzņēmuma vides izglītības programmas “EkVidO” jeb “EKOLOĢIJA. VIDE. GAISS” piektā Pavasara putnu...