Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040 iznomāšanas procedūra.

Virsraksts Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040 iznomāšanas procedūra.

Izsoles rezultāti: