Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 18514 kv.m. platībā iznomāšana.

Virsraksts Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 18514 kv.m. platībā iznomāšana.

Izsoles rezultāti:

Saskaņā ar nomas tiesību pretendenta izteiktu ierosinājumu tiek uzsākta zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 18514 kv.m. platībā, kas atrodas Kultūras un atpūtas zonā „Mežaparks” Lielās estrādes teritorijā.   Iznomāšanas mērķis ziemas aktīvās atpūtas saistītu pakalpojumu sniegšanai.