Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 100 kv.m. platībā, iznomāšanas procedūra.

Virsraksts Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 100 kv.m. platībā, iznomāšanas procedūra.

Izsoles rezultāti: