Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950030, daļas 20 kv.m. platībā iznomāšana.

Virsraksts Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950030, daļas 20 kv.m. platībā iznomāšana.

Izsoles rezultāti:

Saskaņā ar nomas tiesību pretendenta izteiktu ierosinājumu tiek uzsākta zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950030, daļas 20 kv.m. platībā, kas atrodas Kultūras un atpūtas zonā „Mežaparks” iznomāšanas procedūra. Iznomāšanas mērķis – brīvdabas atpūtas, sporta un rekreācijas pakalpojumu sniegšanai bez apbūves tiesībām. Iznomāšanas termiņš - no 01.05.2017 līdz 30.09.2017. Nomas maksa - sākot ar EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi) un PVN 21% apmērā mēnesī laika posmā no 01.05.2017 līdz 30.09.2017 un atlikušajā laikā 50% apmērā no sākuma cenas.

Citas izsoles

Skatīt visas

Kokmateriāli Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājums KOKMATERIĀLU iegādei ar piegādi pie pircēja, nr. 800-2024-055

Kokmateriāli Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājums KOKMATERIĀLU iegādei ar piegādi pie pircēja Nr.800-2024-053

Kokmateriāli Piedāvājuma iesniegšana:

Piedāvājums KOKMATERIĀLU iegādei mežā pie ceļa nr. 800-2024-054