Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950030, daļas 12 kv.m. platībā iznomāšanas procedūra.

Virsraksts Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950030, daļas 12 kv.m. platībā iznomāšanas procedūra.

Izsoles rezultāti:

Saskaņā ar nomas tiesību pretendenta izteiktu ierosinājumu tiek uzsākta zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950030, daļas 12 kv.m. platībā, kas atrodas Kultūras un atpūtas zonā „Mežaparks” pie Lielā bērnu rotaļu laukuma iznomāšanas procedūra. Iznomāšanas mērķis – brīvdabas atpūtas, sporta un rekreācijas pakalpojumu sniegšanai bez apbūves tiesībām. Iznomāšanas termiņš - no 15.04.2017 līdz 01.10.2017. Nomas maksa - sākot ar EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi) un PVN 21% apmērā mēnesī zemes nomas perioda laikā no 01.05.2017 līdz 30.09.2017 un EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi) un PVN 21% apmērā mēnesī atlikušajā zemes nomas periodā.