Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950030, daļas 1 kv.m. platībā iznomāšanas procedūra.

Virsraksts Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950030, daļas 1 kv.m. platībā iznomāšanas procedūra.

Izsoles rezultāti:

Saskaņā ar nomas tiesību pretendenta izteiktu ierosinājumu tiek uzsākta zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950030, daļas 1 kv.m. platībā, kas atrodas Kultūras un atpūtas zonā „Mežaparks” pie ēkas Kokneses prospektā 39 iznomāšanas procedūra.