Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā iznomāšana.

Virsraksts Zemesgabala Rīgā, Mežaparkā iznomāšana.

Izsoles rezultāti:

Saskaņā ar nomas tiesību pretendenta izteiktu ierosinājumu tiek uzsākta zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 2000 kv.m. platībā, kas atrodas Kultūras un atpūtas zonā „Mežaparks” ceļā no Atpūtas alejas un Ostas prospekta krustojuma uz Lielo bērnu rotaļu laukumu iznomāšanas procedūra. Iznomāšanas mērķis – brīvdabas atpūtas, sporta un rekreācijas pakalpojumu sniegšanai bez apbūves tiesībām. Iznomāšanas termiņš - no 01.04.2016 līdz 17.09.2016. Nomas maksa - sākot ar EUR 325.00 (trīs simti divdesmit pieci euro un 00 centi) un PVN 21% apmērā mēnesī visā zemes nomas perioda laikā.