Zemesgabala nomas tiesību izsole nekustamajā īpašumā “Rīgas Pilsētas Meži”, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā

Virsraksts Zemesgabala nomas tiesību izsole nekustamajā īpašumā “Rīgas Pilsētas Meži”, Carnikavas pagastā, Ādažu novadā