Zemesgabala nomas tiesību izsole

Virsraksts Zemesgabala nomas tiesību izsole

Izsoles rezultāti:

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES REZULTĀTĀTĀ NOSLĒGTIEM LĪGUMIEM

 

            Atbilstoši iepriekš ziņotajam par 09.03.2020. mutiskās izsoles “Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā nomas tiesību izsole” rezultātiem, kas apstiprināti ar 11.03.2020. SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu (protokols nr.5., 1.jautājums), SIA „Rīgas meži” paziņo, ka noslēgti šādi zemes nomas 2020.gada vasaras sezonā nomas līgumi:

 

Zemesgabala daļas apzīmējums izsolē

Izsoles uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas nr.(nodokļu maksātāja nr.)

Nomas periods

T1

SIA “Galerija ekselence”, reģistrācijas nr. 40103850702

04.04.2020.-30.09.2020.

T2

SIA “World of Wonders”, reģistrācijas nr. 40103775118

04.04.2020.-30.09.2020.

T4

SIA “Pilskrogs-1”, reģistrācijas nr. 40103038488

04.04.2020.-30.09.2020.