Zemes gabalu daļu Rīgas valstpilsētas pašvaldības parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2022.gadā

Virsraksts Zemes gabalu daļu Rīgas valstpilsētas pašvaldības parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2022.gadā