Zemes gabalu daļu Rīgas pilsētas parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2022.gadā

Virsraksts Zemes gabalu daļu Rīgas pilsētas parku un apstādījumu teritorijās nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2022.gadā