Zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2023.gadā

Virsraksts Zemes gabalu ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2023.gadā