Zemes gabala ar kadastra nr.0100 095 0040 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļu nomas tiesību izsole.

Virsraksts Zemes gabala ar kadastra nr.0100 095 0040 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļu nomas tiesību izsole.

Izsoles rezultāti:

SIA „Rīgas meži” rīko rakstveida izsoli uz Zemes gabala ar kadastra nr.0100 095 0040 Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļām, tajā skaitā:

1. Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “A1” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) kopā ar uz tā izvietotā tirdzniecības stenda nomas tiesībām;

2. Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “A2” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) kopā ar uz tā izvietotā tirdzniecības stenda nomas tiesībām;

3. Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “A3” 6 kv.m. platībā (Atpūtas alejā) kopā ar uz tā izvietotā tirdzniecības stenda nomas tiesībām;

4. Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “B1” 6 kv.m. platībā (pie Bērnu laukuma) kopā ar uz tā izvietotā tirdzniecības stenda nomas tiesībām;

5.    Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “B2” 6 kv.m. platībā (pie Bērnu laukuma) kopā ar uz tā izvietotā tirdzniecības stenda nomas tiesībām;

6.    Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “C1” 6 kv.m. platībā nomas tiesībām;

7.    Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “C2” 6 kv.m. platībā nomas tiesībām;

8.    Zemesgabala daļu ar apzīmējumu “C3” 6 kv.m. platībā nomas tiesībām.