Zemes gabala ar kadastra nr.0100 095 0030 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļu nomas tiesību izsole

Virsraksts Zemes gabala ar kadastra nr.0100 095 0030 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļu nomas tiesību izsole

Izsoles rezultāti:

Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļu nomas tiesību izsole

 

 

PAZIŅOJUMS PAR IZSOLES REZULTĀTU

 

            Paziņojam, ka ar 22.03.2018. SIA “Rīgas meži” valdes lēmumu (protokols nr.5, 6. jautājums) tika apstiprināts 22.03.2018. SIA “Rīgas meži” Nekustamo īpašumu izsoles komisijas lēmums par izsoles Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu Rīgā, Kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā daļu nomas tiesību izsole” rezultātiem, par izsoles uzvarētājiem un zemes nomas tiesību ieguvējiem apstiprinot šādus dalībniekus ar augstākajām izteikto solījumu summām:

 

Zemesgabala daļas apzīmējums

Izsoles uzvarētāja nosaukums, reģistrācijas nr.(nodokļu maksātāja nr.)

Piedāvājums EUR bez PVN / mēnesī

T1

SIA “WORLD OF WONDERS”, vienotais reģistrācijas nr. 40103775118

1800.00

T2

SIA “GALERIJA EKSELENCE”, vienotais reģistrācijas nr. 40103850702

2010.00

T3

Izsole uz izsoles objektu atzīta par nenotikušu, jo uz izsoli netika reģistrēts neviens izsoles dalībnieks (Nolikuma 10.1.1.punkts)

T4

SIA “SALDĒJUMS EKSELENCE”, reģistrācijas nr. 40103970305

330.00

T5

SIA “Meža brūklene”, vienotais reģistrācijas nr. 40103990068

1020.00

T6

SIA “KASKĀDE”, vienotais reģistrācijas nr. 40102001577

1170.00

Lēmums par izsoles rezultātu apstiprināšanu stājas spēkā dienā, kad lēmums par izsoles rezultātiem tiek publicēts internetā Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.riga.lv un iznomātāja mājaslapā www.rigasmezi.lv.