Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2022.gadā

Virsraksts Zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 0100 095 0030 daļu kultūras un atpūtas parka „Mežaparks” teritorijā nomas tiesību izsole sezonas tirdzniecības īstenošanai 2022.gadā