Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums, nr. 800-2023-071

Piedāvājuma iesniegšana:

Virsraksts Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums, nr. 800-2023-071

Izsoles rezultāti:

Izsole nr. 800-2023-071 ir noslēgusies. Augstākās cenas piedāvājumu 1.daļā iesniedza SIA "BONO ENERGY".