Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2023-016

Virsraksts Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2023-016

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2023-016 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu 1.daļā iesniedza SIA "Latvijas bioenerģijas uzņēmums".