Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2022-051

Virsraksts Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2022-051

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr. 800-2022/051 ir noslēgusies. Izsoles 1.daļa atzīta par nenotikušu, atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumu 6.1.5. punktam. Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 2.daļā iesniedza – SIA “Raja K.T.”.