Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2022-040

Virsraksts Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2022-040

Izsoles rezultāti:


Izsole Nr. 800-2022/040 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “Raja K.T.”.