Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2022-038

Virsraksts Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2022-038

Izsoles rezultāti:


Izsole Nr. 800-2022/038 ir noslēgusies.
Izsole atzīta par nenotikušu, atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumu 6.1.2. punktam.