Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2022-036

Virsraksts Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2022-036

Izsoles rezultāti:


Izsole Nr. 800-2022/036 ir noslēgusies.
Augstākās cenas piedāvājumu izsoles 1.daļā iesniedza – SIA “FR Group”.