Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2015/069

Virsraksts Zaru un ciršanas atlieku piedāvājums Nr. 800-2015/069

Izsoles rezultāti:

Izsole Nr.800-2015/069 ir noslēgusies.
Uzvarēja:
1.daļā –SIA "Reinpaul OU" ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 zaru un ciršanas atlieku sortimentam kopā: 3.668 EUR bez PVN.
2.daļā –SIA "Reinpaul OU" ar vidējo svērto cenu par (1) ber m3 zaru un ciršanas atlieku sortimentam kopā: 3.857 EUR bez PVN.