Sludinājums par zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 500 kv.m. platībā iznomāšanu

Virsraksts Sludinājums par zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 500 kv.m. platībā iznomāšanu

Izsoles rezultāti:

Saskaņā ar nomas tiesību pretendenta izteiktu ierosinājumu tiek uzsākta zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 500 kv.m. platībā, kas atrodas Kultūras un atpūtas zonā „Mežaparks” ceļā no Atpūtas alejas un Ostas prospekta krustojuma uz Lielo bērnu rotaļu laukumu iznomāšanas procedūra. Iznomāšanas mērķis – brīvdabas atpūtas, sporta un rekreācijas pakalpojumu sniegšanai bez apbūves tiesībām. Iznomāšanas termiņš - no 06.05.2015 līdz 30.09.2015. Nomas maksa - sākot ar EUR 300.00 (trīs simti euro un 00 centi) un PVN 21% apmērā mēnesī visā zemes nomas perioda laikā.