Sludinājums par zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 370 kv.m. platībā iznomāšanu

Virsraksts Sludinājums par zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 370 kv.m. platībā iznomāšanu

Izsoles rezultāti: