Sludinājums par zemesgabala nomu "Mežaparkā", kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 20 kv.m. platībā.

Virsraksts Sludinājums par zemesgabala nomu "Mežaparkā", kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 20 kv.m. platībā.

Izsoles rezultāti:

Saskaņā ar nomas tiesību pretendenta izteiktu ierosinājumu tiek uzsākta zemesgabala Rīgā, Mežaparkā, kadastra apzīmējums 01000950040, daļas 20 kv.m. platībā, kas atrodas Kultūras un atpūtas zonā „Mežaparks” pie ceļa malā starp Atpūtas alejas un Ostas prospekta krustojuma un Lielā bērnu rotaļu laukuma.  iznomāšanas procedūra. Iznomāšanas mērķis – brīvdabas atpūtas, sporta un rekreācijas pakalpojumu sniegšanai bez apbūves tiesībām. Iznomāšanas termiņš - no 01.06.2016 līdz 30.09.2016. Nomas maksa - sākot ar EUR 200.00 (divi simti euro un 00 centi) un PVN 21% apmērā mēnesī laika posmā no 01.06.2016 līdz 30.09.2016.

Personas, kas ieinteresētas zemesgabala nomas lietošanā var iesniegt iesniegumus par zemesgabala iznomāšanu SIA „Rīgas meži”, Ostas prospektā 11, Rīgā LV 1034, administrācijā līdz 2016.gada 15.maijam. Sīkāka informācija - A.Pencis, tel. 29288438. Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā zemes nomas tiesību piešķiršanai tiks rīkota nomas tiesību izsole.