Sludinājums par nomas objekta, Rīgā, Meža prospektā 5, nomas tiesību izsoli

Virsraksts Sludinājums par nomas objekta, Rīgā, Meža prospektā 5, nomas tiesību izsoli

Izsoles rezultāti:

Nekustamā īpašuma objekta - Rīgā, Meža prospektā 5, kadastra Nr.0100 095 0040 daļas un tās sastāvā esošo ēku, kadastra apzīmējums 0100 095 0040 123, 0100 095 0040 124, 0100 095 0040 125, 0100 095 0040 126, 0100 095 0040 127, 0100 095 0040 128, 0100 095 0040 129, 0100 095 0040 130, 0100 095 0040 131, 0100 095 0040 132, 0100 095 0040 133, 0100 095 0040 273 nomas tiesību nosolītājs ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību „BALTĀS IELAS”,reģ.Nr.40003526909. Nosolītā nomas maksa ir EUR 723,00 (bez PVN) mēnesī.

Pievienotie faili