Sludinājumi par zemes gabala Rīgā, Mežaparkā (kadastra apzīmējums 0100 095 0040) daļu iznomāšanu

Virsraksts Sludinājumi par zemes gabala Rīgā, Mežaparkā (kadastra apzīmējums 0100 095 0040) daļu iznomāšanu

Izsoles rezultāti: