SIA “Rīgas meži” reģ.nr. 40003982628, rīko elektronisko izsoli kustamai mantai - meža mašīnām

Virsraksts SIA “Rīgas meži” reģ.nr. 40003982628, rīko elektronisko izsoli kustamai mantai - meža mašīnām

Izsoles rezultāti:

No 2022. gada 20. jūlija līdz 2022. gada 19. augustam notiks kustamās mantas – meža mašīnu, elektroniskā izsole!