SIA “Rīgas meži” reģ. nr. 40003982628, rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – meža mašīnām

Virsraksts SIA “Rīgas meži” reģ. nr. 40003982628, rīko elektronisko izsoli kustamai mantai – meža mašīnām

Izsoles rezultāti:

No 2023. gada 2. februāra līdz 2023. gada 6. martam notiks kustamās mantas – meža mašīnu, elektroniskā izsole!