Rīkojums par organizētās ielu tirdzniecības (gadatirgus) vietām SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajās teritorijās

Virsraksts Rīkojums par organizētās ielu tirdzniecības (gadatirgus) vietām SIA “Rīgas meži” apsaimniekotajās teritorijās

Izsoles rezultāti: